University of Oulu

DentView suun terveyden virtuaalikioski : pilottitutkimus

Saved in:
Author: Syrjä, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202111210
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Syrjä, 2022
Publish Date: 2022-02-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Laitala, Marja-Liisa
Reviewer: Tanner, Tarja
Laitala, Marja-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Suunterveyden edistäminen on maailmanlaajuinen haaste. Suomalaisten harjaustottumuksissa on edelleen parannettavaa, koska vain hieman yli puolet miehistä ja hieman yli neljä viidesosaa naisista harjaa hampaansa suositusten mukaisesti kahdesti päivässä. Teknologiaa voidaan hyödyntää yhä enemmän omahoidon tukena ja esimerkiksi erilaisia mobiilisovelluksia on kehitetty motivoimaan potilasta parempaan omahoitoon. DentView on uusi hammashoitoloiden vastaanotoille kehitetty suun terveyden virtuaalikioski. Se tarjoaa eri ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville kohdennetusti tietoa suun terveydestä ja ohjausta hampaiden puhdistukseen. Pilottitutkimuksessa haluttiin selvittää suun terveyden ammattilaisten mielipiteitä DentView-laitteesta. Laite oli testattavana Oulun opetushammashoitolassa 12.–16.10.2020. Opetushammashoitolan henkilökuntaa ja hammaslääketieteen opiskelijoita pyydettiin vastaamaan sähköiseen kyselyyn, jossa tiedusteltiin mielipiteitä ohjelmasisällöstä ja käyttömukavuudesta. Osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastaukset talletettiin anonyymeinä. Pilotoinnista saatiin yhteensä 19 vastausta. DentView sai positiivista palautetta ja kehittämisideoita. Laite herätti kiinnostusta, sen ohjelmasisällöt koettiin hyviksi eikä käyttö ollut hankalaa. DentView tarvitsee kuitenkin lisää testausta potilaskäytössä. Vielä ei tiedetä parantaisiko DentView:n kaltaiset vastaanotoille suunnitellut laitteet potilaiden omahoitoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Syrjä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/