University of Oulu

Laskentaesimerkkejä betonisiltojen vahventamiseksi

Saved in:
Author: Pehkonen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.1 MB)
Pages: 220
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202161240
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pehkonen, 2022
Publish Date: 2022-02-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niemi, Antti
Reviewer: Niemi, Antti
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä mitoitetaan kolmeaukkoisen teräsbetonisen laattasillan päällysrakenteen vahventaminen poikkileikkausta kasvattamalla uuden Betonisiltojen korjaus- ja vahventamissuunnitteluohjeen luonnosversion (12/2021) mukaisesti. Työtä tehdessä tutkitaan uuden vahventamisohjeen luonnosversion soveltuvuutta todellisen sillan vahvennoksen mitoitukseen.

Työssä mitoitetaan myös yksiaukkoisen teräsbetonisen palkkisillan pääkannatinpalkkien vahventaminen liimausvahventamalla uuden Betonisiltojen korjaus- ja vahventamissuunnitteluohjeen luonnosversion (12/2021) mukaisesti.

Liimausvahventamisohjeen luonnosversio kattaa ohjeistuksen murtorajatilan tarkasteluihin niin kutsutulla yksinkertaistetulla liimausvahventamisen mitoitusmenetelmällä. Laskelmissa tutkitaan yksinkertaistetun laskentamenetelmän soveltuvuutta todellisen sillan vahventamiseen. Laskentojen tarkoituksena on edesauttaa uuden liimausvahventamisen ohjetekstin laadintaa.

Työssä todettiin, että luonnosversiossa (12/2021) esitetty ohje vahventaminen poikkileikkausta kasvattamalla ei sovellu vielä ohjeen keskeneräisyyden vuoksi todellisen sillan vahvennoksen mitoitukseen.

Työssä todettiin myös, että yksinkertaistetulla liimausvahventamisen laskentamenetelmällä saadaan kasvatettua rakenteen taivutuskapasiteettia hyvin maltillisesti, sillä menetelmä määrittää todella konservatiivisia rajoituksia vahvikkeen vetojännitykselle tartuntamurron estämiseksi.

Calculation examples for concrete bridge strengthening

Abstract

This master’s thesis considers strengthening of a three-span reinforced concrete slab bridge in accordance with the draft version of the new Concrete bridge repair and strengthening design guide (12/2021). This thesis also describes the design of strengthened beams with the adhesively bonded reinforcement of a single-span reinforced concrete beam bridge.

It was found that the instructions in the draft version of the strengthening guide are still incomplete for dimensioning. It was also found that simplified bonding reinforcement calculation method provides a very small increase in the bending capacity of the structure, since the method determines the truly conservative limitations of the reinforcement tensile stress to prevent infectious breach.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Pehkonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.