University of Oulu

Käytetyn adsorbentin hyötykäyttömahdollisuudet

Saved in:
Author: Pikivirta, Pilvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202161248
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Pikivirta, 2022
Publish Date: 2022-02-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Vesien puhdistamiseen on useita eri menetelmiä, joista yksi tärkeimmistä on adsorptio. Adsorptio on teknologiana yksinkertainen, halpa ja tehokas. Vesien puhdistamiseen käytetyssä adsorptiossa epäpuhtaudet adsorboituvat eli kiinnittyvät kiinteän aineen eli adsorbentin pintaan. Käytetylle adsorbentille on kehitetty useita erilaisia regenerointimenetelmiä, joilla adsorbaatit eli epäpuhtaudet voidaan puhdistaa adsorbentin pinnalta ja näin ollen adsorbenttia voidaan käyttää uudelleen.

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on löytää vedenpuhdistuksessa käytetylle adsorbentille hyödyntämiskohteita kun sen regenerointi ei ole enää mahdollista. Löytämällä käyttökohteita ylimääräiseksi jäävälle adsorbentille, voidaan säästää kuluissa, edistää kestävää kehitystä sekä vähentää syntyvää jätettä. Käytetyn adsorbentin sovellukset on tutkimusaiheena suhteellisen uusi, sillä kaikki kandidaatintutkielmaan käytetyt artikkelit ja tutkimusraportit ovat julkaistu 2013 vuoden jälkeen.

Tutkielman perusteella löydettiin useita erilaisia käyttökohteita käytetylle adsorbentille. Tutkielmassa on perehdytty tarkemmin kolmeen hyödyntämiskohteeseen: akkusovellukset, katalyytit sekä lannoitesovellukset. Käytettyä adsorbenttia voidaan soveltaa anodimateriaalina litiumakuissa, katalyytteinä erilaisissa reaktioissa sekä käytetty adsorbentti voi toimia lannoitteena. Lisäksi käytetylle adsorbentille on hyötykäyttömahdollisuutena esitetty bioöljyn tuotanto sekä erilaiset sementti- ja keramiikkasovellukset, joita tutkielmassa käsiteltiin lyhyemmin. Kestävän kehityksen yleistyessä tutkimus käytetyn materiaalin hyödyntämisestä tulee kasvamaan, kun etsitään ekonomisesti ja ekologisesti ystävällisiä ratkaisuja jätteen vähentämiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pilvi Pikivirta, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/