University of Oulu

Kestävyysnäkökulmia marjanjalostusteollisuuden tuotteen elinkaaressa

Saved in:
Author: Peräaho, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202161249
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Peräaho, 2022
Publish Date: 2022-02-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä tarkastellaan suomalaisen mansikkahillon elinkaarta tavoitteena löytää kustakin vaiheesta kestävyyden kannalta merkittävimmät kohdat. Kestävyyden mittareita ovat esimerkiksi veden ja energian kulutus. Samalla pyritään selvittämään, onko kriittisille vaiheille parempia vaihtoehtoja. Tutkimus on tehty kirjallisuuskatsauksena hyödyntämällä alan julkaisuja ja viranomaislähteitä. Elinkaari on työssä jaettu raaka-aineen valmistukseen, marjojen jalostukseen, logistiikkaan ja lopputuotteen vaiheisiin. Tuloksena löydettiin kestävyyden kannalta keskeisiä kohtia, esimerkiksi mansikan viljelyn aikainen kastelu, logistiikkaketju sekä jalostuksessa käytettävä teknologia. Työssä havaittiin myös, että olisi tarpeellista tehdä lisävertailua ulkomaisen ja suomalaisen mansikan välillä.

Sustainability perspectives in the life cycle of a product manufactured in berry processing industry

Abstract

This thesis considers strawberry jam’s life cycle aiming to find the critical points from sustainability’s point of view. The parameters to measure sustainability can be for example water and energy consumption. In addition, the thesis is targeted to find possible alternatives for the possibly unsustainable processes. Research was done as literature review utilizing literature and public administration’s publications. The life cycle is divided into strawberry farming, processing of the berries, logistics and end product use and recycling. As a result, it was found out that the key points in sustainability include watering the strawberry fields, logistic chain and the technology used in processing the berries. It was also discovered that additional research would be recommended to compare foreign and domestic strawberry farming.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Peräaho, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/