University of Oulu

Imatran kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelma

Saved in:
Author: Vuopio, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 189
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202181257
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Vuopio, 2022
Publish Date: 2022-02-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Merisalo, Virve
Reviewer: Merisalo, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä laaditaan Imatran kaupungin ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelma on toteutettu Imatran kaupungin yleiskaavatyön yhteydessä ohjaamaan liikennesuunnittelua ja liikennejärjestelmätyötä vuoteen 2040. Liikennejärjestelmäsuunnitelma perustuu kirjalliseen aineistoanalyysiin. Analyysin perusteella viimeisen 40 vuoden aikana liikennesuunnittelun määrä on lisääntynyt merkittävästi. Haasteiden ratkaisemiseksi on etsitty uusia lähestymistapoja ja samalla liikennejärjestelmäajattelu on kehittynyt nykyiselleen. Aikaisemmin liikenneverkon laajentamiseen johtanut liikennesuunnittelu on muuttunut yhä enemmän kysynnän hallinnaksi. Liikennejärjestelmässä tulee tavoitella kestävyyttä sen kaikkine ulottuvuuksineen huomioiden järjestelmään vaikuttavat muutostekijät. Liikennejärjestelmätyötä tehdään valittujen skenaarioiden mukaan. Koska skenaarioiden toteutumisesta ei ole varmuutta, on pyrittävä minimoimaan merkittäviä estevaikutuksia aiheuttavat toimenpiteet. Imatran liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisessa on hyödynnetty valtakunnallisia ohjeistuksia. Imatra on jaettu neljään palvelutasovyöhykkeeseen, joille on asetettu alue- ja kulkumuotokohtaiset tavoitteet. Kestävien kulkumuotojen edistäminen on ensisijaista jokaisella vyöhykkeellä. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat kuitenkin erilaisia vaihdellen vyöhykekohtaisten mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Yhdessä vyöhykkeet muodostavat kokonaisuuden, joka tavoittelee järjestelmän kestävyyttä, turvallisuutta, tehokkuutta, saavutettavuutta ja älykkyyttä. Valittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitu sanallisesti nykytilaan, tavoitteisiin ja muutostekijöihin peilaten sekä Ramboll Oy:n toteuttaman liikennemallin avulla. Valmis suunnitelma on toteutettu Imatran kaupungin käyttöön.

Transport system plan of Imatra City

Abstract

The aim of this diploma thesis is to create the first transport system plan of Imatra City. The plan has been prepared in connection with Imatra City’s master plan 2040 and it is meant to guide transport planning and transport system work for the next two decades. The research was carried out using literature analysis as a research method. Based on the literature review the amount of traffic planning has increased significantly over the last five decades. While new approaches to solving challenges have been sought, the transport system thinking has evolved to its present state. Transport planning that has led to the expansion of networks has turned to focus on managing demand. Transport system work must strive to sustainability in its all dimensions considering the factors of change and based on selected scenarios. Activities that cause a significant barrier to other possible scenarios need to be minimized as there is no certainty of an actualized scenario. The implementation of Transport system plan of Imatra City utilizes national guidelines. Imatra has been divided into four service level zones with objects to each zone and mode of transport. Promoting sustainable modes of transport is a priority in every zone. Opportunities and needs between zones vary greatly, leading to different objectives and operations. Together the zones form a system that strives to sustainability, traffic safety, increased efficiency, and accessibility. The impacts of the selected measures have been assessed by reflecting the current state, objectives and change factors verbally and modelling scenarios with transport model created by Ramboll Oy. The completed plan is made for the use of Imatra City.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Vuopio, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/