University of Oulu

Kahlaajapopulaatioiden vähenemisen syyt ja ympäristönhoitotoimet

Saved in:
Author: Turunen, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202221267
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Turunen, 2022
Publish Date: 2022-02-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kahlaajat ovat monipuolinen maassa pesivien lintujen ryhmä. Ne ovat vähentyneet rajusti ympäri Eurooppaa. Kahlaajat pesivät matalakasvuisilla ja kosteilla niityillä. Niiden vähenemisen uskotaan johtuvan pääosin pesimäpaikoilla tapahtuvista muutoksista. Kahlaajia suojellaan mm. muuttamalla maataloustoimia kahlaajille ystävällisemmiksi sekä niittämällä ja laiduntamalla pesimäympäristöjä Euroopan Unionin (EU) erityismaataloustukien avulla, joiden vaikutukset vaihtelevat positiivisesta, neutraaliin ja negatiiviseen. Perehdyn työssäni tieteellisen kirjallisuuden avulla kahlaajien vähenemiseen ja kahlaajiin kohdistettuihin hoitotoimiin. Selvitän 1) mitkä demografiset tekijät ovat vähenemisen taustalla. 2) Mitkä prosessit ovat vaikuttaneet näihin muutoksiin. 3) Lopuksi selvitän miten eri hoitotoimet ovat vaikuttaneet kahlaajapopulaatioihin.

Kahlaajien vähenemiseen vaikuttavat monet demografiset tekijät. Aikuisten yksilöiden, pesien sekä poikasten säilyvyys on tärkeää taata populaatioiden ylläpitämiseksi. Maassa pesivinä lintuina kahlaajia uhkaa suuresti heikko pesäsäilyvyys. Siihen vaikuttaa etenkin lisääntynyt saalistus. Muun muassa uudet vieraspedot kuten minkki ja supikoira tuhoavat aktiivisesti kahlaajien pesiä. Myös pesimäympäristöjen muutokset uhkaavat kahlaajia, koska useat kahlaajat ovat vaativia oikeanlaisen ympäristön suhteen, jotta pesimäympäristö olisi turvallinen ja ravinteikas poikasille.

Kahlaajien tilanteen parantamiseksi Euroopan Unioni on tehnyt useita hoitotoimia, joilla pyritään auttamaan kahlaajapopulaatioita. Monien hoitotoimien vaikutukset ovat kiisteltyjä, mutta useat keinot ovat nykyisin välttämättömiä kahlaajille sopivan ympäristön ylläpitämiseksi. Tärkeimpiä hoitotoimia ovat laiduntaminen, niitto ja petojen poistaminen pesimäalueilta. Laidunnus ja niitto ylläpitävät kahlaajien pesinnälle sopivia ruohomaita ja estävät umpeen kasvua. Petojen poisto taas on yksi tärkeimpiä kahlaajia suojelevia toimia, koska lisääntyneet pedot uhkaavat kahlaajapopulaatioita. Kahlaajapopulaatioiden säilymisen kannalta on kriittistä, että niiden suojelua edistetään laajoilla hoitotoimilla. Jatkossa olisi hyvä panostaa alun perin turvallisiin ja sopiviin pesimäympäristöihin ihmisasutuksen lähellä olevien peltojen sijaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Turunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/