University of Oulu

Musiikkikasvattajan ammatti-identiteetti

Saved in:
Author: Rysä, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202221268
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rysä, 2022
Publish Date: 2022-02-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee musiikkikasvattajan ammatti-identiteetin muodostumista. Miten opiskelijasta tulee pätevä ammattilainen? Ammatti-identiteetin muodostumiseen vaikuttaa musiikillinen kompetenssi, sen laatu, joka mahdollistaa ammattiopintoihin suuntautumisen, kuten myös musiikillinen orientaatio, eli halu opiskella musiikin opettajaksi, tai ainakin musiikkia. Näiden mahdollistavien tekijöiden jälkeen opettajankoulutuksen sekundäärissä sosialisaatiossa kompetenssia, kuten myös opettajuuden käsityksiä työstetään tietoisesti ja tiedostamatta vastaamaan ammatin edellytyksiä. Opettajankoulutuksen aikana opiskelijat pohtivat opettajuuttaan ja sitä, millaisia opettajia he haluavat olla ja kenties millaisia opettajien kuuluisi olla. Musiikkikasvattajuudessa yhdistyy muusikkous ja kasvattajuus, jotka häivytetään toisiinsa koulutuksen aikana. Tämä mahdollistaa musiikkikasvatuksen toimenkuvan rajaamattoman määrittelyn. Ammatti-identiteetti on todettu keskeneräiseksi jatkuvasti muuttuvaksi ominaisuudeksi, jota ei voi irrottaa omasta persoonasta, mutta jonka perusta on muodostunut lapsuudessa. Tässä kirjallisuuskatsauksessa etsitään vastauksia näihin ilmiöihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Rysä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/