University of Oulu

Thinger.io-alustan käyttö konetekniikan IoT-sovelluksissa

Saved in:
Author: Vimpari, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202251279
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vimpari, 2022
Publish Date: 2022-02-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutustua yleisesti Thinger.io-alustan käyttöön konetekniikan IoT-sovelluksissa. Työssä tutustutaan ensin yleisellä tasolla koneiden tiedonkeruuseen ja sen tärkeimpiin nykyaikaisiin teknologioihin sekä IoT-laitteisiin ja niiden haasteisiin. Työssä pyritään esittämään Thinger.io-alustan pääominaisuudet sekä käyttöliittymän toiminta yleisellä tasolla. Lopuksi tarkastellaan alustan mahdollisia käyttökohteita sekä alustan kehittäjien tulevaisuuden suunnitelmia.

Työn lähteinä käytetään aiheesta tehtyä kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä Thinger.io-alustan omaa dokumentaatiota. Työssä on käytetty lisäksi alustan käyttöä ja ominaisuuksia havainnollistavia kuvia. Työn perusteella voidaan todeta, että mittalaitteiden kohtaamia ongelmia voidaan minimoida esimerkiksi optimoimalla alustojen toimivuutta. Lisäksi huomataan, että Thinger.io-alusta on ominaisuuksiltaan kykenevä moneen eri sovellukseen.

Use of the Thinger.io platform in mechanical engineering IoT applications

Abstract

The aim of this work is to get acquainted with the general use of the Thinger.io platform in mechanical engineering IoT applications. The work first introduces general data collection of machines and its most important modern technologies as well as IoT devices and their challenges. The aim of the work is to present the main features of the Thinger.io platform and the operation of the user interface in general. Finally, the possible uses of the platform as well as the future plans of the platform developers are examined.

The sources of the work are literature and research on the topic, as well as Thinger.io platforms own documentation. In addition, images illustrating the use and features of the platform have been used in the work. Based on the work, it can be stated that the problems encountered by measuring devices can be minimized, for example, by optimizing the functionality of the platforms. In addition, it is noted that the Thinger.io platform is by its features capable of many different applications.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Vimpari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/