University of Oulu

Muovin kierrätyksen uudet teknologiat

Saved in:
Author: Holopainen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203041310
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Holopainen, 2022
Publish Date: 2022-03-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä esitellään uusia muovin kierrätysteknologioita, joita ei ole toistaiseksi otettu käyttöön suuressa mittakaavassa. Työn tavoitteena on luoda yleiskatsaus lupaaviin uusiin kierrätysteknologioihin ja samalla verrata niitä nykyisiin kierrätysmenetelmiin. Työssä käydään läpi, millä tavalla uudet teknologiat auttavat lainsäädännön tavoitteiden saavuttamisessa sekä mikä kyseisten teknologioiden asema on suhteessa mekaaniseen kierrätykseen. Työhön on sisällytetty myös muovin aiheuttamia haasteita, joita kierrätysmenetelmien avulla voitaisiin korjata. Kandidaatintyö on tehty hyödyntäen kirjallisuutta.

Kandidaatintyö antaa käsityksen uusien kierrätysteknologioiden prosessien kulusta sekä niiden hyödyistä ja haasteista. Työn tärkeimmät tulokset liittyvät uusien teknologioiden luomiin mahdollisuuksiin muovin kierrätyksen saralla. Erityisesti hyödyt nykyiseen tilanteeseen nähden ovat olennaisia tuloksia, joihin työssä päädyttiin. Työn pohdinta osiosta löytyy taulukko, johon on kerätty kierrätysteknologioiden olennaisimmat erot toisiinsa nähden. Kandidaatintyötä voidaan käyttää pohjatietona esimerkiksi selvitettäessä uusien teknologioiden suhdetta lainsäädäntöön tai perehdyttäessä uusien muovin kierrätysteknologioiden eroihin.

New technologies of plastic recycling

Abstract

In this Bachelor’s thesis new plastic recycling technologies are presented. The technologies in question haven’t put into operation in a bigger scale. The objective of the thesis is to create an overview of promising new technologies and at the same time compare them to technologies used nowadays. The thesis undergoes how new technologies help to catch up with the objectives of the legislation and what is position of new technologies in relation to mechanical recycling. The thesis also includes the challenges of the plastic which could be fixed with recycling techniques. The Bachelor’s thesis has done using literature.

The Bachelor’s thesis gives an idea of the process flow of the new recycling technologies and their benefits and challenges. The main result of the thesis is related to the possibilities of the new technologies in the field of plastic recycling. Especially the benefits over the current situation are the essential results. Discussion summarizes the most important differences between the recycling technologies. This Bachelor’s thesis can be used as basic information for example to find out the relationship between new technologies and legislation or to familiarize with differences between new plastic recycling technologies.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Holopainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.