University of Oulu

Oopiumunikko (Papaver somniferum) : bentsyyli-isokinolisten alkaloidien biosynteesi ja merkitys

Saved in:
Author: Koukkari, Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203111326
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koukkari, 2022
Publish Date: 2022-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Oopiumunikko (Papaver somniferum) on kaksisirkainen yksivuotinen kukkakasvi, jota on viljelty pitkään sen tuottamien sekundäärimetaboliittien vuoksi. Sekundäärimetaboliitit ovat yhdisteitä, jotka eivät ole välttämättömiä kasville, mutta parantavat kasvin sietokykyä abioottisia ja bioottisia stressitekijöitä vastaan. Oopiumunikosta saatavat taloudellisesti ja lääketieteellisesti tärkeimmät sekundäärimetaboliitit ovat morfiini, kodeiini ja tebaiini, jotka kuuluvat bentsyyli-isokinolisiin alkaloideihin. Muita oopiumunikossa yleisiä alkaloideja ovat papaveriini, noskapiini, sanguinariini ja magnofloriini.

Yleisimpien bentsyyli-isokinolisten alkaloidien (BIA) biosynteesi oopiumunikossa alkaa kahden Ltyrosiinijohdannaisen kondensaatiolla. Näiden yhdisteiden biosynteesi reitti on monivaiheinen, ja siihen osallistuvat kymmenet eri entsyymit. Vain sanguinariinin solunsisäisestä biosynteesipaikasta ja kuljetuksesta on esitetty hypoteettinen malli. Bentsyyli-isokinolisten alkaloidien biosynteesiin osallistuvat kolme eri nilan solukkotyyppiä: seurasolut, siiviläelementit ja maitiaisputket.

Biosynteesiä säätelevät monet eri tekijät, kuten transkriptiofaktorit, kasvihormonit, endofyytit sekä miRNA-molekyylit. Oopiumunikosta löydetyt WRKY-, MYB- sekä mahdollisesti CH3-transkriptiofaktorit osallistuvat esimerkiksi biosynteesissä vaikuttavien geenien ekspressioon. Kasvihormoneja ja heräteaineita (elicitor) hyödynnetään sekundäärimetabolian tutkimisessa. Esimerkiksi kasvien käsittely metyylijasmonaatilla, gibberilliinihapolla sekä n-triakontanolilla lisäsi yleisimpien BIA:en kertymistä oopiumunikossa. Alkaloidien määrää lisäävät myös oopiumunikon endofyyttiset mikrobit, jotka vaikuttavat solukkospesifisesti BIA-biosynteesissä olennaisten geenien ekspressioon. Lisäksi miRNA-molekyylit osallistuvat solukkospesifisesti BIA-biosynteesiin postranskriptionaalisesti ja niiden avulla voisi mahdollisesti lisätä kasvin BIA-pitoisuutta. Edellä mainittujen säätelytekijöiden tarkkaa mekanismia BIA-biosynteesireitillä ei vielä tunneta tarkasti.

Oopiumunikosta erittyvä maitiaisneste ja sen sisältämätsekundäärimetaboliitit parantavat kasvin selviämiskykyä. Itse maitiaisneste toimii mekaanisena ja kemiallisena suojana herbivoriaa vastaan. Maitiaisnesteen alkaloidit ehkäisevät myös herbivoriaa, ja puolustavat kasveja myös patogeenejä sekä kilpailevia kasveja vastaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli Koukkari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/