University of Oulu

Kerrostalo Tornioon

Saved in:
Author: Rautio, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 19.3 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203141330
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rautio, 2022
Publish Date: 2022-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni on yhteisprojekti, joka koostuu yhdyskuntasuunnittelun asemakaavasuunnittelun, nykyarkkitehtuurin asuntosuunnittelun sekä rakennusopin kerrostalosuunnittelun kursseista, jotka toteutettiin yksilötöinä. Työssä painotan rakennusopin osuutta.

Asemakaavasuunnittelun suunnittelualue sijaitsee Torniossa Suensaaren alueella. Kyseessä on keskusta-alue kaupungintalon ympärillä. Alueelle sijoittuu kaupungintalon lisäksi Porthanin koulu sekä sen varastorakennukset, useita parkkialueita sekä vanha linja-autoasema, joka on nykyään ravintolakäytössä. Tilaajalla oli toiveena keskustan elävöittäminen ennakkoluulottomalla tavalla. Alueen itänurkkaan oli jo suunnittelutehtävän annettaessa suunniteltu kiertoliittymä ja suunnittelualueen ideointia aloitettu.

Asemakaavasuunnittelun viitesuunnitelmassa pysäköinti viedään maan alle, jonka avulla katutila vapautetaan ihmisille. Porthanin koulu on suojeltu rakennus, joka on otettu pihapiirin suunnittelussa huomioon. Koulurakennuksen varastorakennukset siirretään Porthaninkadun viereen rajaamaan koulurakennuksen taakse jäävää Porthaninpuistoa. Kaupungintalon ympärille muodostetaan viiden asuinrakennuksen rajaama aukio. Puurivistöllä rajattu Laivurinkatu rauhoitetaan kävelijöille ja pyöräilijöille. Laivurinkadun varrella pysäköintipaikka muutetaan Laivurin leikkipuistoksi, joka palvelee alueen lapsia. Torikadulta Laivurinkadulle on maanalaiseen pysäköintiin johtava ajoluiska. Viitesuunnitelmassa luiska on integroitu osaksi lounaan puoleista amfiteatteria, jossa sijaitsee ravintola, luistinvuokraamo sekä teatteria tukevat palvelut. Amfiteatterin kyljessä sijaitsee urheilukenttä, joka jäädytetään talvisin.

Viidestä asuinrakennuksesta valitsin jatkotyöstöön Porthaninpuiston puoleisen rakennuksen. Rakennuksen ensimmäinen kerros on erotettu väriltään ylemmistä kerroksista, sen ollessa osittain julkinen liiketilan osalta. Rakennuksen lasitetut parvekkeet avautuvat kaakkoon aukiolle päin, jotka varjostavat asuntoja liialta paahteelta. Porrashuone on sijoitettu luoteen puolelle, josta on laajat näkymät puistoon. Porrashuoneen kyljessä, ensimmäisessä kerroksessa, on asukkaiden yhteistilaa, josta avautuu näkymä samaan suuntaan. Kellarista on yhteys maanalaiseen paikoitukseen, josta on myös palokunnan hyökkäystie välinevaraston kautta väestönsuojaan. Ylimmässä kerroksessa on asukkaiden yhteistiloja lisää, joista on yhteys kattoterassille. Yksiöitä ja kolmioita on kahta eri tyyppiä. Kaksion suunnittelussa tutkin esteettömän asunnon vaatimuksia. Kolmioissa ja isoimmissa yksiöissä on luoteen puolelle sijoitettu erkkeri sekä sauna viihtyisyyttä lisäämään.

Maasto laskee suhteellisen jyrkästi kaakosta luoteeseen, jonka takia valitsin ensimmäisen kerroksen julkisivumateriaaliksi myös sokkelina toimivan julkisivumateriaalin. Julkisivuun rytmittelyä hain asuntoja peilaamalla ja parvekelinjojen taitteina. Omana osanaan erottuu sisäänvedetty puinen kattoterassi.

Rakennusopin vaiheessa pyrin viemään kokonaisidean loppuun detaljitasolla asti. Kantavaksi rakenteeksi muodostui pääosin koillisesta lounaaseen päin asetetut ontelolaatat, sekä niiden päätyjen kantavat seinät. Porraskäytävä on omana osanaan ja parvekkeet ovat ulokeparvekkeita. Kattoterassin takia joidenkin asuntojen päälle muodostuu käännetty katto, joka näkyy alakattomaailmassa. Kattoterassilla käännetyn katon kohdalta kattoterassin laatan tuenta mahdollistui mittatilaus Schöck-elementillä. Jokaisen Schöck-elementin laatan alapinta on viistetty ja etureunaan uritettu tippanokka. Parvekkeiden vedenpoistoksi valitsin parvekkeen seinän sisäisen vedenpoiston, kuitenkin siten, että syöksytorvi on helposti tarkistettavissa. Asuntojen sisällä kiinnitin huomioita listoihin, lattialämmitykseen sekä mm. verhokiskoihin. Ylimääräisenä detaljina tutkin asuntojen erkkerien ratkaisun. Halusin luoda mukavan rauhaisan tilan, johon voisi paeta arkea. Erkkerin ikkunajärjestelmän nurkkaliitoksesta tein karmittoman ja seinäliitoksissa tavoitteenani oli luoda vähäeleiset liitokset.

Sisäänkäyntiratkaisusta halusin luoda kutsuvan. Aukion puolella sisäänkäynti on asunnon alla ja siten sisäänvedetty. Sisäänkäynnin valaistus siivilöityy yläpuolelta perforoidun levyn läpi. Erotin aukion julkisen tilan sekä sisäänkäynnin tilan kiveyslaatan koon muutoksella. Sisäänkäyntiratkaisussa pintojen korot olivat oleellisia, koska sisäänkäynnin alapuolella tilat vaihtuvat parkkihallista kellarin sisäänkäyntiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Rautio, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/