University of Oulu

News values and conceptual metaphors in sports news discourse

Saved in:
Author: Autio, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203151358
Language: English
Published: Oulu : J. Autio, 2021
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines the ways in which different news values and conceptual metaphors are used in sports news reporting. Media discourse makes conscious decisions regarding the presentation of information. Often headlines intend to draw readers in and the body text of an article intends to prove the newsworthiness of the report. A variety of linguistic tactics are applied from the headline to the text to convey the necessary message and to emphasize the news value of the article. Sports are a vital part of our culture and national identity and news media outlets shape our view of the world, which makes sports media a valid topic for research. The data in this thesis consist of 15 articles from the International Ice Hockey Federation site published during the 2021 men’s world championships. The thesis utilizes discourse analysis and the concepts of news values in the analysis of headlines and conceptual metaphor theory in the analysis of the articles. The findings suggest that impact, superlativeness, novelty, and prominence are the news values most frequently construed through linguistic devices in the news reports. Impact is central to sports culture due to its competitive nature. In line with previous research, “ice hockey is war” was found to be the most frequent conceptual metaphor in the data. Other prominent themes included “ice hockey is a physical experience” and “ice hockey is a journey”.

Urheilu-uutisten diskurssia : uutisarvot ja konseptuaalinen metafora

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma tarkastelee tapoja, joilla uutisarvojen ja konseptuaalisen metaforan laaja kirjo näkyy urheilu-uutisissa. Mediadiskurssiin kuuluu tietoiset valinnat siitä, miten informaatiota jaetaan lukijoille. Usein uutisotsikoiden tarkoituksena on houkutella lukijoita artikkelin pariin, ja artikkelin leipätekstin tarkoituksena on todistaa, miksi kyseisen artikkelin aihe on uutisoinnin arvoinen. Moninaiset kielelliset keinot otsikossa ja leipätekstissä varmistavat, että toivottu viesti saadaan perille ja artikkelin uutisarvo on alleviivattu. Urheilumedian tarkastelu on olennaista, koska urheilu on tärkeä osa kulttuuria sekä kansallista identiteettiä ja uutismedian eri kanavat vaikuttavat maailmankuvamme rakentumiseen. Tämän tutkielman aineisto koostuu 15 artikkelista, jotka on julkaistu Kansainvälisen Jääkiekkoliiton nettisivuilla vuoden 2021 miesten maailmanmestaruuskilpailujen aikaan. Tutkielman analyysissä käytetään diskurssianalyysia sekä uutisarvojen käsitettä otsikoiden kielellisessä tarkastelussa ja konseptuaalisen metaforan käsitettäartikkelitekstien analyysissä. Tutkielman tulokset osoittavat, että vaikutus, superlatiivisuus, harvinaisuus ja merkittävyys olivat aineistossa useimmin esiin nousevat uutisarvot. Vaikutus on urheilukulttuurille tärkeä uutisarvo sen kilpailullisen luonteen myötä. “Jääkiekko on sotaa” oli yleisin konseptuaalinen metafora konseptien samankaltaisuuden takia. Tämä löydös vahvistaa aiempaa tutkimusta. Muita yleisimpiä konseptuaalisia metaforia aineistossa olivat ”jääkiekko on fyysinen kokemus” ja ”jääkiekko on matka”.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Autio, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/