University of Oulu

Just Bring It : a case study on code-switching in Japanese contemporary hard rock lyrics

Saved in:
Author: Luosujärvi, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203151362
Language: English
Published: Oulu : M. Luosujärvi, 2021
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis studies language contact phenomena, and particularly written code-switching and code-mixing in contemporary Japanese hard rock music lyrics. The data of this mixed method case study was drawn from Japanese all-female rock band Band-Maid’s album Just Bring It (2017). The album conveys the English pervasion in Japanese popular music quite extensively, as it has substantial language contact, showcases a plethora of artistic liberties, and contains lyrics written by both the band members and third-party lyricists. The lyrical data was collected into a corpus and first examined for how code-switching differs between the lyricists, how the lyrics follow English rock lexicon, and how orthographical experiments occur in the song titles. In the second part of the analysis, the corpus was analyzed to find if the data had intrasentential (code-mixing) and intersentential (code-switching) occurrences, grammar issues and code-switching effects, such as repetition, doubling or code ambiguity. The study found out that code-switching was very prevalent; longer code-switching via clauses and sentences was more common than short one word or phrase mixing. Moreover, repetition was very prevalent, whereas other code-switching effects occurred rather rarely. Band members used longer code-switches, whereas featured lyricists used shorter, but more creative solutions. In general, in the context of this study, used English signals cosmopolitan prestige and ambitions of international success to Japanese listeners, but also serves and includes the English-speaking listeners. After compiling all the findings, one could argue that Roman letters and English have established significance in the Japanese contemporary hard rock music.

Just Bring It : tapaustutkimus koodinvaihdosta tämän päivän japanilaisessa hard rock -lyriikassa

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma tutkii kielikontakteja nykypäivän japanilaisessa hard rock -lyriikassa. Tässä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä yhdistelevässä tutkielmassa keskitytään ensisijaisesti japanin ja englannin kielten väliseen, kirjoitettuun koodinvaihtoon ja koodinsekoitukseen, ja sen aineistona on käytetty Band-Maid -yhtyeen albumia Just Bring It (2017). Albumi kuvastaa hyvin englannin imeytymistä japanilaiseen populaarikulttuuriin: pääsääntöisestä japaninkielisyydestään huolimatta se sisältää koodinvaihtoa lähes kaikissa kappaleissa, vierailevia sanoittajia, ja taiteellisia vapauksia englannin kielen käytössä. Tutkielman analyysin tueksi albumin sanoitukset kerättiin yhdeksi määrälliseksi aineistorungoksi. Analyysin ensimmäisessä osassa selvitetään eri sanoittajien koodinvaihdon eroja, etsitään yhtäläisyyksiä yleisen englanninkielisen rock-sanaston ja kerätyn lyyrisen aineiston väliltä sekä analysoidaan kappaleiden nimissä käytettyjä kieliopillisia poikkeavuuksia. Analyysin toisessa osassa tutkitaan lauseiden välisten ja lauseiden sisäisten koodinvaihtojen suhdetta, kieliopillisia ongelmia sekä koodinvaihdon vaikutuksia, kuten toistorakenteita ja monitulkintaisuutta. Analyysissä selvisi, että koodinvaihto japanin ja englannin välillä oli erittäin yleistä. Pitkiä, lauseiden välistä koodinvaihtoa löytyi lauseiden sisäisiä, lyhyitä vaihtoja useammin. Lisäksi toistorakenteet olivat varsin yleisiä, toisin kuin monitulkintaiset koodinvaihdot, joita esiintyi vain kahdesti aineistossa. Yhtyeen jäsenten kirjoittamat lyriikat sisälsivät enemmän pitkiä koodinvaihtoja, kun taas vierailevien sanoittajien lyriikoista löytyi luovempia ja lyhyempiä koodinsekoituksia. Kaiken kaikkiaan lyriikoissa käytetty englanti kuvastaa yhtäältä kansainvälisyyden tavoittelua ja toisaalta inklusiivisuutta. Tulosten perusteella voidaankin alustavasti väittää, että englannin kieli näyttelee suurta osaa japanilaisessa, kansainvälisyyteen tähtäävässä nykyrockissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Luosujärvi, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/