University of Oulu

A comparison of themes and narratives of K-pop artist Min Yoongi’s translated lyrics under two aliases

Saved in:
Author: Manninen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203151364
Language: English
Published: Oulu : R. Manninen, 2021
Publish Date: 2022-03-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

While K-pop is a growing phenomenon in the West, not much of its lyrical contents have been under academic investigation. This thesis examines the themes and narratives in English translations of K-pop idol and rapper Min Yoongi’s lyrics from two albums. In each album, Min uses a different stage name: Suga in the album Wings and Agust D in the album Agust D. The aim of the study is to find out whether these different aliases show in the lyrics of the songs. The methods of analysis are thematic analysis, for the full albums, and semantic analysis, for two specific songs chosen from the albums: First Love from Wings and The Last from Agust D. The semantic analysis further focuses on comparing the narratives and narrators of the songs.

The thematic analysis revealed that the overall themes of the albums were very similar, but there were differences in, for example, the most prominent vocabulary themes used. The narratives were found to be undefined in both of the songs, however, The Last had only one interpretation supported by the lyrics whereas First Love had many due to the metaphorical use of the word “piano” in the song. Both songs used personal voice, a first-person narrator, in the narration of the stories, but the texts seemed to be aimed at different audiences. Overall, the differences in the songs were caused by the aliases, the different target audiences of the aliases, and the rules and censorship of the K-pop genre. The biggest differences were the rawness and vulgarity in Agust D’s lyrics and the generalization and ambiguity in Suga’s lyrics.

K-pop artisti Min Yoongin käännettyjen sanoitusten teemojen ja narratiivien vertaus kahden nimimerkin alla

Tiivistelmä

Vaikka k-pop (korealainen popmusiikki) on kasvava ilmiö länsimaissa, sen sanoituksia ei ole juurikaan tutkittu akateemisesti. Tämä tutkielma käsittelee englanninkielisiä käännöksiä k-pop idoli ja räppäri Min Yoongin sanoituksista kahdelta eri albumilta keskittyen teemoihin ja narratiiveihin. Minillä on käytössä kaksi eri artistinimeä: Suga albumilla Wings ja Agust D albumilla Agust D. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää näkyvätkö artistinimet laulujen sanoituksissa. Analyysien menetelminä käytetään temaattista analyysia koko albumien analysointiin, sekä semanttista analyysia kahden albumeilta valitun kappaleen analysointiin. Albumilta Wings valittiin kappale First Love ja albumilta Agust D valittiin kappale The Last. Semanttinen analyysi keskittyy analysoimaan kappaleiden narratiiveja sekä kertojia.

Temaattinen analyysi osoitti, että albumien yleiset teemat olivat lähellä toisiaan, mutta eroja löytyi muun muassa eri sanastoteemojen käytöstä ja yleisyydestä. Kummankaan kappaleen narratiivi ei ollut tarkasti määritelty, mutta The Lastin sanoitukset tukivat ainoastaan tiettyä tulkintaa, kun taas First Love oli monitulkintaisempi johtuen sanan “piano” metaforisesta käytöstä. Molemmat kappaleet käyttivät minäkertojaa narratiiveissa, mutta kappaleet vaikuttivat olevan suunnattuja eri yleisöille. Yleisesti ottaen kappaleiden erot voidaan nähdä johtuvan artistinimistä, niiden erilaisista yleisöistä, sekä k-pop genren sisäisestä sensuurista ja säännöistä. Suurimmat erot olivat vulgaarius ja karkeus Agust D:n sanoituksissa sekä monitulkintaisuus ja yleistäminen Sugan sanoituksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Manninen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/