University of Oulu

Sosiaaliset identiteetit rosvouksen maailmassa : sosiaalisten identiteettien sekä valtarakenteiden vuorovaikutus Siri Kolun karnevalistisessa Me Rosvolat ja konnakaraoke -teoksessa

Saved in:
Author: Ruuskanen, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203161391
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ruuskanen, 2022
Publish Date: 2022-03-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Kuisma
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Työlahti, Nina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee Siri Kolun lastenromaania Me Rosvolat ja konnakaraoke (2011). Teosta tarkastellaan sosiaalisen identiteetin, vallan sekä karnevalismin kautta. Tutkielman tarkoituksena on avata kohdeteoksen sosiaalisten identiteettien ja valtarakenteiden välisiä vaikutussuhteita samalla huomioiden karnevalistisen kerronnan vaikutukset teoksen sisältöön. Tutkielma laajentaa lastenkirjallisuuden tutkimuksen sosiaalista näkökulmaa ja jatkaa aiemmin Me Rosvolat -sarjasta tehtyjä tutkielmia.

Sosiaalisten identiteettien kautta tutkielmassa tarkastellaan ryhmien jäsenyyksiä ja niistä nousevia identiteettejä. Tämän lisäksi karnevalismin kautta tarkastellaan kohdeteoksessa ilmeneviä valtasuhteita. Kohdeteoksessa karnevalistisen vallan kääntämisen ja stereotyyppisten hahmojen avulla käsitellään lasten jäsenyyksiä ryhmissä ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa niihin. Aikuiset ovat Me Rosvolat ja konnakaraoke -teoksessa sekä karnevalistisen hölmöjä että lasten sosiaalisia identiteettejä tukevia hahmoja. Karnevalismin keinoin kohdeteos antaa lapsille valtaa pohtia omia jäsenyyksiään, mutta teoksen kuluessa pohditaan myös syvällisemmin tämän vapauden rajoituksia.

Tutkielmassa tulee esille, kuinka kohdeteoksen ryhmillä on sisäisiä ja ryhmien välisiä ristiriitoja, jotka nousevat jäsenten sekä ryhmien välisistä eroista. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaisesti kohdeteoksen ryhmät ovat luoneet käsityksiä heille ulkopuolisista ryhmistä. Nämä näkemykset ovat teoksessa usein ennakkoluulojen tai stereotyyppien tasolla, mikä vaikeuttaa ryhmien välistä toimintaa. Oletukset toisista hahmoista vaikeuttavat myös hyväksynnän antamista toisille ryhmän jäsenille, ja tämä horjuttaa esimerkiksi teoksen päähenkilön kuuluvuuden tunnetta.

Kohdeteoksen hahmoilla on useita sosiaalisia identiteettejä kytkeytyen muun muassa yhteiskuntaan, johtajuuteen ja sukupuoleen. Nämä identiteetit vaikuttavat hahmojen toimintaan teoksen tapahtumien keskellä. Monet jäsenyydet ja ryhmät aiheuttavat teoksessa vaikeuksia, koska niiden vaatimukset eivät välttämättä sovi yhteen. Hahmojen täytyy pohtia suhtautumistaan jäsenyyksiin ja niiden merkityksellisyyden painottamiseen. Tutkielman käsittelyosio nosti myös esille, kuinka teoksessa yhteisillä toimilla ja säännöillä ryhmät pyrkivät pitämään ristiriitojenkin keskellä ryhmänsä vakaana ja näin vakauttavat jäsentensä sosiaalista identiteettiä.

Tutkielma osoittaa, kuinka karnevalistinen ja humoristinen lastenkirjallisuuden teos voi tuoda esille syvällistä pohdintaa lasten ryhmien toiminnasta ja merkityksistä. Tutkielman kautta nousee esille mahdollisuus jatkaa lastenkirjallisuuden tutkimuksen laajentamista sosiaalisten aiheiden suuntaan. Tulevassa tutkimuksessa on myös mahdollista laajentaa Me Rosvolat -sarjan käsittelyä esimerkiksi elokuvan ja pohjateoksen suhteiden, mutta erityisesti valtarakenteiden, karnevalismin sekä hahmojen kehittymisen näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Ruuskanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/