University of Oulu

Pienten lasten kokema taloudellinen eriarvoisuus

Saved in:
Author: Karhunen, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203161394
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karhunen, 2022
Publish Date: 2022-03-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma on kirjallisuuskatsaus pienten lasten kokemasta taloudellisesta eriarvoisuudesta, jonka aiheena on lapsiperheen köyhyys ja yleisen taloudellisen tilanteen vaikutus perheeseen ja sitä kautta perheen lapseen. Tutkimuksen kautta saadaan vastauksia aiheeseen, voiko lapsi kokea taloudellista eriarvoisuutta etsitään kulutuksen ja ympäristön näkökulmista. Varhaiskasvatuksen tärkeys pienelle lapselle on suuri ja sen vaikutukset lapseen vielä suuremmat. Onko varhaiskasvatuksessa talouteen liittyviä eriarvoistavia piirteitä ja jos on niin miten ne tulevat ilmi.

Suomessa lapsiperhe köyhyyttä ei ole paljoa, kun suhteuttaa muihin maihin. Huolestuttavaa on silti se, että Suomessa elävistä lapsista 5 prosenttia elää lapsiköyhyysrajan alapuolella. Hyvinvointivaltiona tunnetun Suomen varhaiskasvatus on synnystään asti taistellut lasten hyvinvoinnin puolesta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi kohdella jokaista lasta tasavertaisesti ja puuttua lasten välisiin eriarvoistaviin tilanteisiin. Vaikka päiväkodissa eriarvoistaviin piirteisiin pyrittäisiin puutumaan, on silti mahdotonta täysin kitkeä eriarvoistavia tekijöitä pois lasten ympäristöstä ja lasten keskuudesta.

Kuluttaminen on vahvasti läsnä lapsen arjessa. Lapsi syntymästään asti on mukana kuluttamisessa vanhempiensa kautta. Lasten keskuudessa vaatteiden ja älylaitteiden omistamisella voi olla suurikin merkitys statuksen ja ystävyyssuhteiden muodostamisen kannalta. Lapsi muodostaa helpoiten ystävyyssuhteita sellaisen lapsen kanssa, joka tulee samoista taloudellisista lähtökohdista.

Taloudellista eriarvoisuutta näyttäytyy pienten lasten arjessa ja se vaikuttaa erityisesti lapsen perheessä ja lapsen kaveripiirissä. Perheen taloudellisella tilanteella on vaikutusta lapseen niin hyvällä kuin huonolla taloudellisella tilanteella. Köyhyydessä elävällä lapsella voi olla hankaluuksia saada omia perustarpeitaan täytettyä. Myös vastuu perheen taloudesta voi osaksi tulla lapsen harteille. Perheen hyvä taloudellinen tilanne voi myös vaikuttaa lapseen negatiivisesti. Paljon töitä tekevä vanhempi ei ole yhtä lailla läsnä, jolloin vanhemmalla ei ole aikaa lapselle. Yhteinen aika vanhempien kanssa on se tärkein asia. Loppupeleissä lapselle ei ole niin väliä perheen taloudellisella tilanteella, jos lapsen perustarpeet tulevat täytetyiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Karhunen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.