University of Oulu

Minustako pelikehittäjä? : haasteista kohti mahdollisuuksia

Saved in:
Author: Kilpeläinen, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203171402
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kilpeläinen, 2022
Publish Date: 2022-03-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Reviewer: Rajanen, Mikko
Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Peliteollisuuden rajattomat mahdollisuudet tuovat alalle jatkuvasti uusia tekijöitä ja yhä useampi valitsee pelialan. Valinta voi johtaa esimerkiksi joko osaksi pelialan yritystä tai sitten itsenäiseksi pelikehittäjäksi. Tämä tutkielma on tehty, jotta ketä tahansa pelialasta kiinnostunutta voidaan auttaa välttämään yleisimmät sudenkuopat ja parantamaan mahdollisuuksia onnistua murtautumaan pelialalle. Tässä tutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen keinoilla itsenäisen pelikehittäjän haasteita ja mahdollisuuksia hänen työskennellessään joko yksin tai yrityksessä.

Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että itsenäisesti toimivan pelikehittäjän suurimpia haasteita ovat resurssiongelmat kuten budjetin ja ajan puute. Suurimpia mahdollisuuksia olivat Indie-pelien vapaus olla millaisia tahansa, itsensä ilmaisu ja halvat teknologiat. Yrityksessä toimiva pelikehittäjä kokee haasteita muun muassa motivaation kanssa, sillä suuremmissa peliyrityksissä yksittäinen pelikehittäjä voi kokea työnsä olevan merkityksetöntä. Lisäksi haasteina on peliyrityksissä tapahtuva ”crunch”, jolloin kehittäjät ovat kestämättömän ylityöllistettyjä. Muita haasteita ovat kommunikaatio, aikataulu ja hallinnolliset ongelmat, jotka johtuvat muun muassa huonosta ajankäytön arvioinnista ja tekniset ongelmat kuten ohjelmointivirheet. Mahdollisuuksia pelikehittäjälle yrityksessä ilmeni muun muassa vakaat tulot, mahdollisuus edetä uralla ja virtuaaliorganisaatioissa mahdollisuus työskennellä missä ja milloin vain.

Haastattelujen perusteella selvisi, että informanttien kokemat haasteet ja mahdollisuudet olivat suurimmalta osin samankaltaisia kuin mitä ilmeni kirjallisuuskatsauksessa. Myös haastatteluissa suuriksi haasteiksi osoittautuivat resurssit, kuten aika ja budjetti, mutta myös oman osaamisen mahdollinen puute. Informantit näkivät tulevaisuuden yksittäisen pelikehittäjän näkökulmasta skeptisesti pääosin kilpailun vuoksi. Tämän lisäksi haasteina nähtiin tulevaisuudessa alati kasvava pelien monimutkaisuus ja esimerkiksi uusien laitteiden ja ohjelmistoversioiden perässä pysyminen. Mahdollisuuksina informantit näkivät Indie-pelikehityksen vapauden, artistisen näkemyksen toteuttamisen ja itsensä kehittämisen. Tämän lisäksi yhteisiä mahdollisuuksia löytyi kirjallisuuskatsauksen kanssa muun muassa elannon ansaitsemisen kautta ja yhteisiä haasteita esimerkiksi kommunikaatio-ongelmat vertaistuen, työn hitauden ja identiteetin epävarmuuden suhteen. Informantit nostivat esiin myös haasteita ja mahdollisuuksia, joita ei noussut esille kirjallisuuskatsauksessa, kuten mahdolliset epähuomiot, mitä pelikehityksessä voi tulla. Väärän pelimoottorin valinta voi olla ratkaiseva pelin rahoituksen mahdollistamisen suhteen, jos tarkoitus on saada rahoitus mainoksilla ja mainokset on erittäin vaikeaa lisätä peliin. Lisäksi esille nousi sovelluskauppojen säännöt, jotka saattavat estää tietynlaisten pelien julkaisun alustalla, kuten covid-19 teemaisen pelin toisen informatin tapauksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Kilpeläinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/