University of Oulu

Voiko tätä lukea? : sopimattomuuden ja ympäristökasvatuksen tarkastelua lastenkirjallisuudessa

Saved in:
Author: Niskanen, Ulla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203211413
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Niskanen, 2022
Publish Date: 2022-03-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ympäristökasvatuksen ja lastenkirjallisuuden yhteyttä niin menneessä kuin nykyajassa sekä tarkastella onko olemassa lapsille sopimatonta lastenkirjaa. Tutkimus on toteutettu kuvailevana, narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukselle on asetettu kaksi tutkimuskysymystä, joiden kautta ilmiöitä käsitellään. Tutkimuskysymykset ovat: Millä tavoin ympäristökasvatuksen aiheita on käsitelty lastenkirjallisuudessa? Millainen on lapselle sopimaton lastenkirja?

Ympäristökasvatus on sisällytetty opetussuunnitelmiin varhaiskasvatuksesta ylemmille kouluasteille saakka. Varhaiskasvatuksella on ainutlaatuinen rooli kasvattaessa ilmastonmuutoksen vuosikymmeninä syntyneitä sukupolvia. Lapset altistuvat mainonnalle ja eri tuotemerkeille elämänsä alusta lähtien. Ilmastoaiheet ovat paljon esillä niin julkisessa keskustelussa kuin eri medioissakin.

Tässä tutkimuksessa saadut tutkimustulokset osoittavat, että ympäristökasvatuksen aiheet ovat olleet läsnä lastenkirjallisuudessa kautta-aikain. Ensimmäiset eläinaiheiset vertauskuvalliset sadut faabelit sekä suomalaisen kirjallisuusperinteen klassikot kietoutuvat luonnon ja eläinten ympärille. Nykyisin ympäristökasvatuksen aiheista kirjoitetut kirjat käsittelevät monipuolisesti esimerkiksi kestävän kehityksen ja kiertotalouden, ilmastonmuutoksen sekä turkistarhauksen aiheita.

Tämän tutkimuksen mukaan lastenkirjat sisältävät piilomerkityksiä ja politiikkaa. Tarinaan on aina piilotettu jokin opetus tai ideologia. Lapselle sopimaton lastenkirja on kirja, jonka aihetta lapsi ei ole valmis käsittelemään tai kirja on lapselle liian pelottava. Aikuiselta vaaditaan herkkyyttä huomioida lapsesta, milloin kyseinen kirja ei sovellu luettavaksi. Tutkimuksen tulosten mukaan lastenkirjallisuudesta on kiistatonta hyötyä lapsen kehitykselle. Lastenkirjallisuuden lukeminen lapselle kehittää tämän vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kielen kehitystä, moraalikäsityksiä sekä tarjoaa tukea vaikeisiin arjen tilanteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ulla Niskanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/