University of Oulu

Eläinten homoseksuaalinen käyttäytyminen

Saved in:
Author: Töyrylä, Silja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203211419
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Töyrylä, 2022
Publish Date: 2022-03-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Eläinten homoseksuaalinen käyttäytyminen on ennen selitetty häiriökäyttäytymisenä. Tutkimusten avulla on kuitenkin huomattu, että homoseksuaalisella käyttäytymisellä on evolutiivista hyötyä monille eläimille. Tutkimusten kautta on löydetty jopa 1500 lajia, jotka harjoittavat homoseksuaalista käyttäytymistä luonnossa. Kirjallisuuden avulla perehdyn aiheeseen tehtyihin tutkimuksiin. Tarkastelen esimerkiksi lintujen ja hyönteisten kautta erilaisia selityksiä homoseksuaaliselle käyttäytymiselle. Tavoitteenani on selvittää, tukevatko uudet tutkimustulokset homoseksuaalisen käyttäytymisen evolutiivisia hyötyjä.

Eläinten homoseksuaalisen käyttäytymisen mekanismeja voidaan jakaa adaptiivisiin sekä epäadaptiivisiin syihin. Adaptiivisia syitä homoseksuaaliselle käyttäytymiselle ovat esimerkiksi sosiaalinen liimautuminen, intraseksuaalinen konflikti sekä hierarkian luominen. Epäadaptiivisia syitä homoseksuaaliselle käyttäytymiselle ovat esimerkiksi sukupuolen virheellinen tunnistaminen sekä vankilailmiö.

Homoseksuaalisessa käyttäytymisessä löytyi selkeitä eroja yksi- ja moniavioisten lintujen välillä. Tutkimusten avulla on huomattu, että naaras-naaras pariskuntia syntyy lintulajeissa, jotka ovat yksiavioisia ja bi-parentaalisia. Homoseksuaalisesta pariutumisesta oli naaraille suuri hyöty, jos populaatiossa ei ollut tarpeeksi koiraita. Yksiavioisissa pareissa koiras-koiras pariskuntia syntyi vain hetkellisesti. Koiraiden välistä homoseksuaalista käyttäytymistä lähinnä syntyi moniavioisissa pesissä, joissa oli vähintään yksi naaras.

Tutkimuksista löytyi paljon näyttöä sille, että eläinten homoseksuaalisesta käyttäytymisestä on evolutiivista hyötyä. Pääasiassa aiheesta löytyi tutkimusartikkeleita, joissa todetaan homoseksuaalisella käyttäytymisellä olevan adaptiivista arvoa. Toisaalta osa tutkimustuloksista on ristiriidassa toistensa kanssa. Aiheesta on tehty vasta suhteellisen vähän tutkimusta ja moni löytö on ollut sivutuote, jostain aiheeseen liittymättömästä tutkimuksesta. Aihe on osoittautunut tärkeäksi, joten sitä olisi hyvä tutkia jatkossa enemmän.

see all

Subjects:
Copyright information: © Silja Töyrylä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/