University of Oulu

2030 — Kaikki tiet vievät Vihiluotoon

Saved in:
Author: Jäppinen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 20.4 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203221428
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Jäppinen, 2022
Publish Date: 2022-03-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Vihiluodon puutarhakaupunki 2030 -suunnitelma tarkastelee Vihiluodon sijaintia potentiaalisena tulevaisuuden työskentely-, ulkoilu sekä asuinalueena. Suunnitelma yhdistää urbaanit palvelut, kuten ravintolat, kahvilat, työpaikat ja kirjastot sekä luonnon. Tarkoituksena on tarkastella sekä esittää mitä tulevaisuuden uudisrakentaminen voisi olla. Miten eri toimintoja ja palveluita olisi mahdollista jakaa, sekoittaa keskenään ja sen seurauksena käytötöä tehostaa. Olisiko siis jälleen mahdollista rakentaa pitkäkestoisia, mukautuvia ja onnellisia kaupunkeja?

Tehtävässä oli tarkoituksena tarkastella Vihiluodon alueen tulevaisuutta sekä tutkia alueen kehittämistä Oulun ja Lentokentän välisenä työpaikka- alueena. Itse tehtävän asettelusta kuitenkin herää kysymys tulevaisuuden työnteon tavoista sekä siitä miten ihmiset tulevaisuudessa työskentelevät siis käyttävät aikansa. Tavoitteen uudelleen asettelun kautta työ lähtee tarkastelemaan Vihiluotoa potentiaalisena tulevaisuuden työskentelyyn ja elämiseen keskittyvänä alueena jossa yhdistyy niin luonto, palvelut, työn eri muotoinen tekeminen kuin asuminenkin.

Suunnitelmassa Vihiluodon- tien varrella sijaitsevat pientalokorttelit 1–6 sekä hotelli muutetaan Hybridikortteleiksi (AK, AL), sekä muutamaksi harkiten valituksi liike- ja palvelu kortteliksi.

Yhteensä alueelle tuodaan 13 6000 kem rakennusoikeutta joista 2460 on liikerakentamista. Pysäköinti on esitetty suunnitelmasta toteutettavan jaettavien autojen operaattoreilla sekä vahvistamalla julkista liikennettä. Nykymääräysten puitteissa alueelle on osoitettu myös kansi jonka alla on noin 300 autolle paikat.

Alue on pilkottu toisiinsa linkittyvillä puisto-osuuksilla (VP ja VP/s) jolla ylläpidetään metsäisyyden tunne ja varmistetaan riittävä asuintila myös ekosysteemin muille lajeille. Samalla jättäen suunnittelu- sekä joustovaraa myös tulevaisuuden varalle, esimerkiksi potentiaalisesti kasvavalle hulevesi kuormalle. Toreja on puolestaan sijoiteltu alueelle noin 100–400 metrin välein, usein vastakkain, joiden yhteyteen on myös osoitettu torimaista katutilaa asuntojen sekä asuin- ja toimistorakennusten pariin. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa myös palveluiltaan runsas ja vilkas katutila.

Työ on mahdollista jakaa kahteen ala-osioon: Konsepti- ja Suunnitelmaosuus.

Konsepti- osuudessa tarkastellaan sitä millaisista elementeistä Tulevaisuuden kaupunki voisi muodostua ja miten se itse rakentamisessa näkyisi. Konsepti- osuutta on mahdollista soveltaa myös muissa kohteissa tietynlaisena suunnittelun tavoite- ja ohjekirjana. Suunnitelmaosuudessa puolestaan konseptiosuutta sovelletaan Vihiluodon kontekstissa ideatasolta kaava-tasoiseksi suunnitelmaksi asti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Jäppinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/