University of Oulu

Vertaileva tutkimus pehmyt- ja kovakudoskefalometrian käytöstä sagittaalisten kasvojen suhteiden arvioinnissa

Saved in:
Author: Herttua, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203241444
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Herttua, 2022
Publish Date: 2022-03-25
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lähdesmäki, Raija
Reviewer: Lähdesmäki, Raija
Pirttiniemi, Pertti
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus oli verrata profiilivalokuvasta saatavaa tietoa perinteisestä lateraalikallokuvasta saatavaan tietoon hoitosuunnitelman teon ja hoitovaikutusten tarkastelun näkökulmasta käyttämällä soveltaen Kosken kaarianalyysiä. Kuvista saatavan tiedon vastatessa toisiaan voitaisiin vähentää lateraalikallokuvien käyttöä ja näin potilaiden ja henkilökunnan saamaa säteilyannosta. Aineistona käytettiin Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa oikomishoidossa olleiden lasten profiilivalokuvia ja lateraalikallokuvia. Kuvat kerättiin potilastietojärjestelmä Efficasta vuosilta 2013–2018 käyttämällä hakuehtona oikak-koodia. Lopullinen tutkimusjoukko koostui 88 lapsen kuvista, joista yhdeksällä oli saatavilla kuvat sekä alku- että lopputilanteesta. Profiilivalokuvat ja lateraalikallokuvat ladattiin Viewbox Software -ohjelmistoon, ja kuviin merkittiin mittauspisteet kaarianalyysiä varten. Lateraalikallokuvista määritettiin säteet viiden kasvojen etuosan pisteen ja kallonpohjan aukon taaimmaisen pisteen (O) välille. Vastaavat säteet määritettiin valokuvista käyttämällä ulkoisen korvan etuosan pistettä (Tr) säteiden lähtöpisteenä. Kosken kaarimenetelmän mukaan O-SNA-etäisyys oli perusmitta, jolle annettiin suhdeluku 100 %. Valokuvissa käytettiin perusmittana Tragus-Subnasale-etäisyyttä. Tämän suhdeluvun mukaan laskettiin muiden säteiden prosentuaaliset suhdeluvut. Menetelmän toistettavuus oli erinomainen. Paras korrelaatio kuvien välillä oli suhdeluvuilla Pog-O/SNA-O (0,585) ja B-O/SNA-O (0,499). Tämä näkyi sekä koko otoksen yksittäisissä kuvapareissa että tarkasteltaessa hoitomuutosta yhdeksän lapsen kohdalla. Tutkimusjoukkomme lapsilla oli distaalipurenta, jota hoidettiin alaleuan kasvua aktivoivalla yksilöllisellä aktivaattorilla. Hoidon suunnittelun ja hoitovaikutusten tarkastelun kannalta tulokset olivat hyvät, sillä juuri alaleuan pisteet korreloivat parhaiten valokuvan ja lateraalikallokuvan välillä. Vaikka kuvien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero luustomuutosten ollessa pehmytkudosmuutoksia suurempia, suhdelukujen arvot kasvoivat molemmissa kuvissa. Valokuva voisikin olla riittävä kuvausmenetelmä erityisesti hoitomuutosten arviointiin. Hoidonsuunnittelussa lateraalikallokuvalla on kuitenkin tärkeä merkitys määritettäessä muun muassa leukojen suhdetta kallonpohjaan ja toisiinsa sekä inkisiivien asemaa leukaluuhun nähden.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Herttua, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.