University of Oulu

Terästen hapettumiskoejärjestelyn herkkyysanalyysi

Saved in:
Author: Simonen, Senni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203291460
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Simonen, 2022
Publish Date: 2022-03-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkittiin aihionkuumennuksen aikana tapahtuvaa hapettumista. Aihionkuumennuksen aikana teräksenpinta hapettuu ja pinnalle muodostuu oksidikerros. Työn tavoitteena oli selvittää, onko lämpötilalla vaikutusta muodostuvaan oksidikerrokseen.

Aihionkuumennuksessa aihiot kuumennetaan lämpötilaan, jossa niitä voidaan muovata valssaimilla. Aihionkuumennus voidaan toteuttaa askelpalkki- ja läpityöntöuuneilla, jotka ovat tavallisesti kaasulämmitteisiä. Vaihtoehtoisia lämmitystapoja ovat sähkölämmitys ja vedyn käyttäminen polttoaineena.

Työhön sisältyy hehkutuskokeet sekä valomikroskooppikuvat näytepaloista. Työn neljä hehkutuskoetta toteutettiin pystysuoralla putkiuunilla ja termovaa’alla. Lämpötilan vaikutusta hapettumiseen tarkasteltiin näytteen massanmuutoksen avulla ja oksidikerroksien paksuuksilla.

Tuloksena huomattiin lämpötilan nostamisen kasvattavan näytteen massanmuutosnopeutta ja muodostuvan hilseen määrää. Valomikroskooppisuurennuksista nähtiin lämpötilan vaikutus muodostuneen oksidikerroksen paksuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Senni Simonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/