University of Oulu

Vuoroveden ja pyydyskalastuksen vaikutus Tenon lohen nousuun nousun aktiivisena aikana

Saved in:
Author: Räty, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203301466
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Räty, 2022
Publish Date: 2022-03-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sillanpää, Mikko
Läärä, Esa
Reviewer: Läärä, Esa
Sillanpää, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Osana vuosittaista elinkiertoaan, Atlantin lohi nousee jokiin kutemaan. Nousu ajoittuu kesälle ja sen aikana lohet uivat jokea vastavirtaan kymmenien kilometrien matkoja. Löydettyään sopivan paikan, lohet kutevat ja palaavat mereen. Lohen nousu on monimutkainen ja tarkka prosessi, johon vaikuttaa monet ympäristömuuttujat ja niiden yhdistelmät. Tenojoki on yksi tärkeimmistä Atlantin lohen nousujoista.

Vuosina 2018 ja 2019 Tenolla suoritettiin kaikuluotausseurannat. Kaikuluotaimet sijoitettiin Pulmankiin, 55 kilometrin päähän Tenonvuonolta. Vuonna 2018 käytettiin yhtä kaikuluotainta ja vuonna 2019 kahta kaikuluotainta. Kaikuluotaimella havaitut kalat tallennettiin ja saatiin aineisto nousevien lohien määristä ja nousun sijoittumisesta ajallisesti.

Tässä lopputyössä tutkitaan, onko vuoroveden vaiheella ja pyydyskalastuksella vaikutusta lohen nousun intensiteettiin (kpl/h) nousun aktiivisena aikana. Lopputyö perustuu vuoden 2019 kaikuluotausaineistoon. Ilmiötä tutkitaan bayesiläisen tilastotiteteen menetelmin ja ilmiötä kuvaamaan luodaan Bayes-malli. Malli on monivaiheinen ja se kuvaa lohen matkan Tenonvuonolta lohen kaikuluotauspaikalle.

Mallin tuloksien perusteella vuorovesi vaikuttaa lohen nousun intensiteettiin. Lohen nousun intensiteetti kasvaa lähestyttäessä vuoroveden huippua ja on yleisesti ottaen korkeampaa laskuveden aikaan. Pyydyskalastuksella ei ole merkittävää vaikutusta nousun intensiteettiin. Tulokset ovat uskottavia, mutta eroavat ennakkoajatuksista pyydyskalastuksen suhteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Räty, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.