University of Oulu

Kehärakenteen analysointi käsin laskumenetelmillä ja FEM-ohjelmilla

Saved in:
Author: Haapasalo, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204011472
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Haapasalo, 2022
Publish Date: 2022-04-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on tutkia yksinkertaisen kehärakenteen nurkkapisteiden siirtymiä käyttäen käsin tehtävää FEM-laskentaa ja COMSOL Multiphysics -laskentaohjelmistoa. Tavoitteena on myös saada käsin laskennan ja laskentaohjelmiston tulokset vastaamaan toisiaan. Käsin laskentaa varten työssä tarkastellaan FEM-laskennan teoriaa, minkä avulla saadaan käsitys siitä mitä ollaan tekemässä. Jotta työ pysyy kohtuullisessa mitassa, on ohjelmiston käyttö laskennassa käyty karkeasti läpi. Tulokset käsin laskennasta ja COMSOL Multiphysic -laskentaohjelmistosta vastaavat hyvin toisiaan. Työ antaa lukijalle käsityksen FEM-laskentaohjelmistojen toimintaperiaatteesta.

Frame structure analysis using manual calculation methods and FEM programs

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to study a simply frame structure’s corners movement by using manual FEM calculation methods and COMSOL Multiphysics program. The aim is to get results to match each other. For the manual calculation in the thesis, we are studying calculation theory of fine element methods. The calculation and use of COMSOL Multiphysics program is introduced briefly in the thesis. The results of manual and program calculations matches very well. The bachelor’s thesis gives a brief introduction to FEM-programs calculation methods.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Haapasalo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/