University of Oulu

Koirat varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa tukemassa

Saved in:
Author: Nuosmaa, Lea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204041477
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Nuosmaa, 2022
Publish Date: 2022-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Koira-avusteisuus on joko tavoitteellista tai vapaaehtoista toimintaa, jossa hyödynnetään siihen soveltuvaksi testattua koiraa esimerkiksi motivoimaan ihmistä johonkin, mitä ollaan tavoittelemassa. Se perustuu eläimen ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen. Koira-avusteisuus myös mahdollistaa lapsille eläinkontaktin. Eläinavusteisuuden on tutkitusti huomattu parantavan ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Kiinnostus koira-avusteisuuden hyödyntämistä kohtaan etenkin kasvatusaloilla on nousussa. Koiria on alettu hyödyntämään myönteisin seurauksin esimerkiksi lukemaan opettamisen yhteydessä.

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää integroivan kirjallisuuskatsauksen keinoin myönteiset vaikutukset, joita koira voi tuoda varhaiskasvatuksen ympäristöön, sekä samalla tarkastella koiran vaikutuksia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Tarkoituksena on tarkastella monipuolisesti koira-avusteisuutta ja sen toteuttamisen etuja vahaiskasvatuksessa.

Erityisesti varhaiskasvatuksen kentällä koira-avusteisuus mahdollistaa toiminnallista oppimista ja muokkaa samalla myös oppimisympäristöä. Koira-avusteinen pedagogiikka lisää yhteisöllisyyttä ja parantaa lasten kaveritaitoja. Se myös kasvattaa lasten motivaatiota oppimiseen sekä kehittää tunnetaitoja sekä lisää turvallisuudentunnetta ja pienentää stressireaktion suuruutta. Lisäksi koira vaikuttaa myönteisesti myös sen ohjaajan kokemaan työn mielekkyyteen ja työssä jaksamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lea Nuosmaa, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/