University of Oulu

Ayahuascan ja DMT:n hyödyntäminen masennuksen hoidossa

Saved in:
Author: Salo, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204041482
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Salo, 2022
Publish Date: 2022-04-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Laine, Pekka
Reviewer: Hakkola, Jukka
Laine, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Masennus on yleisin yksittäinen mielenterveyshäiriö maailmassa, jonka hoitoresistenttiä taudin muotoa sairastaa 10–30% potilaista. Eri kasveista uuttamalla valmistettua ayahuascarohdosta, minkä psykoaktiivisina vaikuttavina aineina toimivat DMT (N,N-dimetyylitryptamiini) sekä sen metaboliaa inhiboivat harmala-alkaloidit, on käytetty Etelä-Amerikassa henkisiin ja lääketieteellisiin tarkoituksiin tuhansia vuosia. Kuten muidenkin psykedeelien, myös puhtaan DMT:n sekä psykedeelisen aineyhdistelmän, ayahuascan tutkimus on lisääntynyt kiihtyvällä vauhdilla 2000-luvulla niiden mahdollisen potentiaalin takia psykiatristen sairauksien, kuten masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Syventävien opintojen tutkielman tavoitteena on arvioida nykyisiä tutkimustuloksia sekä pohtia erilaisten jatkotutkimusten merkitystä ayahuascan ja DMT:n kliinisestä potentiaalista tulevaisuudessa masennuksen hoidossa. Tässä katsauksessa aineistona käytettiin pääasiallisesti 2000-luvun ayahuascaa ja DMT:tä koskevia prekliinisiä, havainnoivia sekä alustavia kliinisiä tutkimuksia. Katsauksen perusteella ayahuasca on potentiaalinen, mutta vielä vähän tutkittu hoitomuoto masennuksen hoidossa. Ayahuasca sekä DMT ovat fysiologisesti sekä toksikologisesti kohtuullisen turvallisia, mutta etenkin mahdollisten psykologisten negatiivisten kokemusten takia niiden käyttö on suositeltavaa vain valvotussa ja kontrolloidussa käyttöympäristössä. Useissa alustavissa kliinisissä tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia ayahuascan nopeista antidepressiivisistä ominaisuuksista vaikea-asteisen hoitoresistentin masennuksen hoidossa. Biologisia sekä psykologisia hypoteeseja ayahuascan ja DMT:n antidepressiivisten vaikutusten takana on useita, mutta 5-HT2A- sekä sigma-1-reseptorien aktivaation välityksellä syntyvä keskushermoston BDNF:n tasojen nousu ja sitä kautta lisääntynyt tiettyjen aivoalueiden plastisuus näyttää olevan primaarinen toimintamekanismi. Suuri osa tehdyistä tutkimuksista ei ole satunnaistettuja eikä lumekontrolloituja ja kaikkien tutkimusten otoskoot ovat pieniä, mikä vähentää tulosten luotettavuutta. Lisäksi mahdollisia haittavaikutuksia on saattanut pienentää tutkimusten tiukat poissulkukriteerit etenkin mielenterveyttä koskevien sairauksien kohdalla, joten varmaa tietoa ei ole siitä, altistaako ayahuasca tiettyjen psykiatristen sairauksien puhkeamiselle. Ayahuascan ja DMT:n hyödyntäminen masennuksen hoidossa vaikuttaa alustavien kliinisten tutkimusten perusteella lupaavalta, mutta lisää tutkimusta tarvitaan niiden toimintamekanismeista, tehosta, turvallisuudesta sekä hoitovasteen kestosta masennuksen hoidossa. Tämä vaatii tulevilta tutkimuksilta suurempia otoskokoja, lievempiä poissulkukriteerejä, pidempiä seuranta-aikoja sekä satunnaistettua plasebokontrolloitua tutkimusasetelmaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Salo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/