University of Oulu

Kalanjalostusteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö

Saved in:
Author: Nevala, Paavo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204051485
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Nevala, 2022
Publish Date: 2022-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin työn tavoitteena oli tutkia kalanjalostusteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä. Tässä työssä kalanjalostuksen sivuvirtana käsiteltiin laajasti kaikenlaiset kalanjalostuksesta syntyvät sivuvirtajakeet aina pyydystyksestä lopullisten tuotteiden pakkaamiseen asti. Sivuvirtajakeisiin kuuluvat tämän määritelmän mukaan muun muassa kalan päät, nahka, ruodot, sisälmykset, suomut sekä sivusaalina saadut kalalajit.

Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Kalanjalostusteollisuuden sivuvirtajakeita voidaan hyödyntää lukuisilla eri prosessilla. Prosesseissa on tärkeää varmistaa sivuvirtojen riittävä säilyminen. Keskeisimmät hyödyntämisprosessit sisältävät vaiheita, joissa sivuvirta homogenoidaan, minkä jälkeen siitä erotetaan halutut jakeet esimerkiksi lämmitys- ja puristus prosessilla, entsymaattisella tai happo hydrolyysillä. Prosessien avulla sivuvirroista saadaan erotettua arvokkaat jakeet.

Sivuvirtojen hyötykäyttämisellä voidaan samanaikaisesti vähentää syntyvän kalajätteen määrää sekä valmistaa tuotteita, joilla on konkreettisia käyttötarkoituksia. Tässä työssä hyödyntämiskohteet jaettiin elintarvikekohteisiin ja muihin kohteisiin. Elintarvikehyödyntämiskohteissa keskityttiin proteiini- ja lipidituotteiden tutkimiseen. Muissa hyödyntämiskohteissa keskityttiin kalajauhon ja rehun valmistukseen kalanviljelyn merkittävyyden takia, sekä biopolttoaineiden valmistukseen. Kalan saalistusmääriä ei voida lisätä vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta ja lajien säilyvyyttä. Tästä johtuen kalanviljelyllä ja sivuvirtojen hyötykäyttämisellä tulee tulevaisuudessa olemaan yhä suurempi rooli.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paavo Nevala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/