University of Oulu

Kiimingin vesijohtoverkoston vuotovesien hallinnan kehittäminen mittauspiirijaolla

Saved in:
Author: Puhakka, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204071501
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Puhakka, 2022
Publish Date: 2022-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Vesijohtovuodot tuovat vesilaitoksille turhia kustannuksia ja aiheuttavat jakeluhäiriöitä. Tässä kandidaatintyössä kehitettiin Kiimingin vesijohtoverkoston vuotovesien hallintaa kartoittamalla uusille verkostonhallintalaitteille mahdollisimman edustavia sijainteja verkostoon, joiden avulla reaaliaikainen tieto verkoston toiminnasta mahdollistuu. Työssä käytiin läpi eri vaihtoehtoja vesijohtoverkoston hallintaan ja niiden suoritustapaan, sekä verkoston ominaisuuksia eri osista. Kiiminki voidaan nykytilassa jakaa kuuteen oman kulutusalueeseen. Työssä ehdotetuilla kehitystoimilla alueita olisi 12 omaa kulutusaluetta, mikä vaatisi kuusi uutta virtausmittauskaivoa, sekä muutamaan jo olemassa olevaan kehitystoimenpiteitä.

Leakage management with district meter areas in Kiiminki water distribution network

Abstract

Leakages in water distribution network make unnecessary costs for waterworks and leads to distribution failures. In this thesis leakage management was developed in Kiiminki water distribution network with investigation of possible new locations for management devices of network. Thus, this would enable collection of additional online data to enhance working network. Also, this thesis evaluates new possibilities to manage water distribution network. Kiiminki is currently divided into six own consumption areas. Based on results a suggestion of 12 own consumption areas would be suggested. Such a partition requires six new flow measurement points to be added, including development of existing points.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Puhakka, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/