University of Oulu

”Minä ainakaan en halua olla mikään naistaiteilija” : naisten muuttuva asema Suomen taiteen kentällä 1980-luvulla

Saved in:
Author: Pouta, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204081527
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pouta, 2022
Publish Date: 2022-04-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin naisten asemaa Suomen taiteen kentällä 1980-luvulla. Selvitän siinä millainen naistaiteilijoiden asema oli yhteiskunnassa 1980-luvulla. Tutkin myös millaisia konkreettisia muutoksia naistaiteilijat hakivat asemaansa sekä minkälaisia teemoja keskusteluissa on noussut esille. Lisäksi tarkastelen sitä, miten taiteilijat ilmaisivat itseään sekä käsittelivät asemaansa yhteiskunnassa luomansa taiteen avulla. Tutkimukseni päälähteenä olen käyttänyt Taide-lehtiä sekä muita aihetta tukevaani tutkimuskirjallisuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Pouta, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/