University of Oulu

Palkin ja levyn stabiliteettitarkastelu elementtimenetelmällä

Saved in:
Author: Koivuvaara, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204081531
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Koivuvaara, 2022
Publish Date: 2022-04-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on antaa lukijalle ja tekijälle tietoa perinteisestä analyyttisestä stabiiliustarkastelusta sekä lineaarisen elementtimenetelmän teoriasta ja sen soveltamisesta palkin ja levyn stabiiliustarkastelussa painottuen erityisesti matemaattiseen puoleen.

Työn alkupuolella on esitetty palkin nurjahduksen ja levyn lommahduksen analyyttisiä ratkaisuja yksinkertaisille tapauksille sekä esitelty stabiiliuden käsite ja kerrottu stabiiliustarkastelun merkityksestä. Työn jälkimmäisellä puolella on esitetty elementtimenetelmän teoriaa sekä johdettu palkin ja laatan diskretisointi yksinkertaisilla elementeillä. Tämän jälkeen on esitetty geometrisen jäykkyysmatriisin muodostaminen näille elementeille ja esitetty niiden käyttö stabiiliustarkastelussa.

Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena, eikä sisällä uutta tutkimustietoa. Työn tärkeimpiä löytöjä oli geometrisen jäykkyysmatriisin muodostamisen teoreettinen pohja. Työ voisi soveltua antamaan katsauksen lineaarisen stabiiliustarkastelun teoriasta asiasta kiinnostuneelle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Koivuvaara, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/