University of Oulu

Korkea olkirakentaminen : puu-olkirakenteinen asuntolakerrostalo Ouluun

Saved in:
Author: Hintsala, Ossi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 40.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204121537
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Hintsala, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Description:

Tiivistelmä

Uudisrakentamisesta aiheutuu globaalisti mittavaa haittaa ympäristölle ja ilmastolle. Kaupungistumisen sekä kansainvälisten muuttoliikkeiden ja väestönkasvun myötä paine laajentaa kaupunkialueita kasvaa entisestään. Meneillään olevan ilmastokriisin hillitsemiseksi uusia rakennuksia pitäisi pystyä rakentamaan siten, että luonnolle ja ilmastolle aiheutuva haitta minimoidaan. Tässä suunnitelma- painotteisessa diplomityössä käsitellään korkeaa olkirakentamista yhtenä esimerkkinä hiilineutraalista täydennysrakentamisesta kaupunkiympäristössä Suomessa. Työn tarkoituksena oli kerätä yhteen teoreettista tietoa aiheesta, hyödyntää sitä käytännön suunnittelu- työssä ja näin havainnollistaa olkiarkkitehtuurin erityispiirteitä. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta korkean olkirakentamisen mahdollisuuksista.

Aihetta käsitellään oljen ympäristövaikutusten ja teknisten ominaisuuksien, käytännön suunnittelun sekä rakennusmääräysten näkökulmasta. Lähteinä käytettiin useita kirjallisia lähteitä, olkielementtivalmistajan aineistoja ja asiantuntijahaastattelua. Kerätyn tiedon pohjalta suunniteltiin puu-olkirakenteinen asuntolakerrostalo Oulun keskustan läheisyyteen. Suunniteltu opiskelija-asuntola vastaa Oulun yliopiston tulevan keskustakampuksen myötä keskusta-alueella lisääntyvään opiskelija-asuntojen kysyntään.

Diplomityö osoittaa että rakennusteknisesti ja lainsäädännöllisesti tarkasteltuna olkea voitaisiin käyttää korkeassa rakentamisessa Suomessa. Käytännön kokemusta tästä on kuitenkin hyvin vähän, joten aihetta tulisi tutkia enemmän niin teoreettisesti kuin koerakentamisen kautta.

Mid-rise straw bale construction

Abstract

Construction poses a risk to out climate and environment globally. Urbanization, global migration and population growth further increase the demand of new construction in urban areas. In order to mitigate the ongoing climate crisis, new buildings should be built in a way that minimizes the harm caused to nature and climate. This diploma thesis proposes mid-rise straw bale construction as an example of carbon neutral infill in an urban environment in Finland. The objective of the thesis is to collect existing information about the topic, utilize it in a design project and thus visualize the special features of straw bale architecture. It aims to spread awareness about the potential of mid-rise straw bale construction.

The topic is addressed from the perspectives of the environmental impact and technical properties of straw, practical design challenges and Finnish building regulations. Several written sources, straw panel manufacturer materials expert interviews were used as sources. The collected information was applied to designing a student housing building out of straw bales near the center of Oulu, Finland.

The diploma thesis demonstrates that from a technical and legal points of view, straw bales could be used in mid-rise construction in Finland. However, there is very little experience about this, and thus the topic should be studied more, both theoretically and through experimental construction.v

see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi Hintsala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.