University of Oulu

Oppimispelien vaikutus oppilaiden oppimismotivaatioon

Saved in:
Author: Mattila, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204121553
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mattila, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoitus oli selvittää oppimispelien vaikutuksia oppilaiden oppimismotivaatioon. Aihe oli tärkeä, sillä jos oppimispelien motivoivista vaikutuksista löytyisi todisteita, kannattaisi niiden käyttöä opetuksessa yleistää. Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Aiempien tutkimusten perusteella oppimispelien motivoivaan vaikutukseen vaikuttivat monet tekijät, kuten uutuusvaikutus, palaute, tehtävät ja pelaamisympäristö. Näistä tekijöistä löydettiin piirteitä, jotka joko lisäsivät tai vähensivät motivaatioita tai eivät vaikuttaneet motivaatioon ollenkaan. Uutena tietona tämä työ toi kootusti esiin oppimispeleihin liittyviä asioita, jotka vaikuttivat nimenomaan motivaatioon. Tämän työn tuloksia voidaan hyödyntää oppimispeleihin liittyvissä jatkotutkimuksissa, oppimispelien kehityksessä ja oppimispelien käyttöönotossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Mattila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/