University of Oulu

Geneettinen algoritmi rikastusprosessin mallin identifioinnissa

Saved in:
Author: Korpela, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204131557
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korpela, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutustua geneettisten algoritmien perustaan, geneettisten algoritmien yleisimpiin rakenteisiin ja yksikköoperaatioiden, kuten valinnan, risteytyksen ja mutaation, yleisimpiin mekanismeihin. Geneettinen algoritmi on optimointimenetelmä, jonka pohja on Darwinin evoluutioteoriassa sekä sen mekanismeissa. Geneettiset algoritmit hyödyntävät Darwinin evoluutioteoriasta tuttuja operaatioita kuten valintaa, risteytystä ja mutaatiota.

Työn tavoitteena on myös soveltaa geneettistä algoritmia rikastusprosessin mallintamiseen. Malli tehdään simulaattorilla tuotetun aineiston perusteella, ja mallin parametrien identifiointi tehdään geneettisellä algoritmilla. Mallintamisen kohteena on Oulu Mining Schoolin rikastamopilottilaitos, josta on muodostettu malli MetsoOutotecin HSC Sim -ohjelmistossa. Käytetty data on saatu simuloimalla rikastusprosessia tällä ohjelmistolla. Geneettisen algoritmin avulla pyritään mallintamaan saadun tuotteen kuparipitoisuutta. Mallinnuksen lisäksi työssä tutkitaan, miten mutaation ja risteytyksen todennäköisyyden muuttaminen vaikuttaa saadun mallin hyvyyteen.

Geneettisen algoritmin avulla saatiin muodostettua hyvä malli tuotteen kuparipitoisuudelle. Mutaation todennäköisyydellä oli merkittävä vaikutus siihen, onnistuiko mallin muodostaminen. Risteytyksen todennäköisyyden vaikutus ei ollut yhtä merkittävä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Korpela, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/