University of Oulu

Benchmarking framework for serious games in project management

Saved in:
Author: Kauppinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204161573
Language: English
Published: Oulu : L. Kauppinen, 2022
Publish Date: 2022-04-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lehtinen, Jere
Reviewer: Lehtinen, Jere
Description:

Abstract

Serious games are games that are developed with educational goals instead of entertainment at the core. There have been several different ways serious games have been assessed, but often these targets a specific part of the game. This thesis aims to construct a benchmarking framework for evaluating serious games. The evaluated games come from the project management domain, and as such, the framework is directed to said area. The evaluations of the games are done through action research orientation, with benchmarking as the method to evaluate games and the framework itself. The construction of the framework is based on an exploratory literature review. The gathered framework consists of the following evaluation areas: game session, mechanics, playability and flow, project management and costs. The evaluation of serious games can not be based on the game elements alone. However, consideration must be given to the materials related to the game and the game’s fit to the learning event. Often the marketing for serious games was focused on the subject materials of the game, while the mechanics and playability of the game were left to lower attention. More research is needed on the usability of the framework and the evaluations on the current state of project management serious games. The developed framework’s core could also be tested against different serious game domains.

Projektijohtamisen vakavien pelien benchmarkkaus arviointimalli

Tiivistelmä

Vakavia pelejä kehittäessä oppimistavoitteet ovat keskiössä viihdearvon sijasta. Ajan saatossa on muotoiltu lukuisia eri tapoja arvioida vakavia pelejä, mutta usein nämä arviot kohdistuvat yksittäiseen osa-alueeseen pelissä. Tämän diplomityön tavoitteena on muodostaa benchmarkkaus arviointimalli vakavien pelien arvioimiseksi. Arvioitavat pelit kerätään projektijohtamisen alueelta. Tämän vuoksi arviointimallin opetuspelien aiheeseen liittyvät osa-alueet kohdistuvat projektijohtamisen osa-alueelle. Arvioinneissa hyödynnetään toimintatutkimuksen menetelmiä täydentämään benchmarkkauksen toimintatapoja. Tutkimuksessa arviointi kohdistuu niin peleihin kuin malliin itseensä. Pelien benchmarkkaus arviointimalli koostettiin tutkivan kirjallisuuskatsauksen pohjilta. Arviointimalli kohdistuu viidestä osa-alueesta: pelitapahtuma, pelin mekaniikka, pelattavuus ja pelin luontevuus, projektijohtaminen ja kustannukset. Pelien arviointi ei voi pohjata pelkästään pelin osa-alueisiin, vaan on välttämätöntä tarkastella myös pelin soveltuvuutta pelitapahtumaan ja käytettävissä oleviin resursseihin. Usein vakavien pelien markkinointi keskittyy pelin opetettavan aiheen ympärille, jättäen pelin mekaniikan ja pelattavuuden toissijaisiksi. Kehitettyä benchmarkkaus arviointimallia tulisi arvioida lisää jatkotutkimuksissa. Lisäksi arviointimallia voisi soveltaa myös muilla aloilla, kuin projektijohtamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kauppinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/