University of Oulu

Vaihtoehtoiset raaka-aineet NPK-lannoitteiden valmistuksessa

Saved in:
Author: Jeskanen, Sirja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204171578
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Jeskanen, 2022
Publish Date: 2022-04-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tarkoituksena oli tarkastella vaihtoehtoisia raaka-aineita NPK- lannoitteiden valmistukseen. Tarkastelin työssä myös nykyisille raaka-aineille vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Työhön valitsemisen perusteena pidin pääasiassa raaka- aineen tuotantomenetelmän ympäristöystävällisyyttä. Tarkastelussa otettiin muun muassa huomioon raaka-aineiden hinta, kasvihuonepäästöt, prosessin sopivuus teolliseen tuotantoon sekä raaka-aineiden riittävä saatavuus.

Työn suoritustapana oli tiedon etsiminen kirjallisista lähteistä ja koostaa niiden pohjalta tämä kandidaatintyö. Apuna käytin myös Yara Suomi Oy:n tarjoamia materiaaleja.

Työn tuloksena saadaan tieto siitä, että useita käyttökelpoisia vaihtoehtoisia raaka-aineita ja tuotantotapoja on olemassa ja niitä voisi teollisuudessa alkaa käyttämään. Kaikille tarvittaville pääravinteille on olemassa ympäristöystävällisempi vaihtoehtoinen raaka- aine tai tuotantoprosessi, ja näiden käyttö tulee vielä kasvamaan teknologian kehittyessä.

Alternative raw materials in the production of NPK fertilizers

Abstract

Purpose of the bachelor’s thesis was to examine alternative raw materials for the production of NPK fertilizers. In this work I also considered alternative production methods for existing raw materials. The main reason for choosing certain raw material to this thesis was the environmental friendliness of raw material’s production method. Thesis took into account the price of raw materials, greenhouse gas emissions, the suitability of the process for industrial production and the adequate availability of raw materials.

The way of doing this work was to search information in written sources and compile this bachelor’s thesis on the basis of them. I also used the materials provided by Yara Suomi Oy.

The result of the work is that a number of useful alternative raw materials and production methods exist and could be used in industry. There is a more environmentally friendly alternative raw material or production process for all the main nutrients needed, and their use will increase as technology advances.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sirja Jeskanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/