University of Oulu

Arabimaiden rakennusprojekteista kohti arabialaista kulttuuria monipuolisen kirjoittajakunnan opastamana : Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjojen artikkeleissa tapahtuneet teemojen muutokset ja vuosikirjan kirjoittajakunnan tarjoamat näkökulmat suomalaisarabialaisten suhteiden tarkastelussa vuosina 1977–1995

Saved in:
Author: Kovalainen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204191580
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kovalainen, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Hokkanen, Markku
Reviewer: Jalagin, Seija
Alenius, Kari
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassani tarkastelen Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjojen 1977–1995 artikkelien teemoissa tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Näiden lisäksi tutkin vuosikirjan artikkeleiden kuvaamaa suomalaisarabialaista kanssakäymisitä. Tarkastelen myös vuosikirjan kirjoittajakuntaa ja sen vaikutuksia vuosikirjojen artikkelien sisältöihin. Aloitan tutkielmani tarkastelemalla yhdistyksen vuosikirjojen artikkeleja määrällisen analyysin avulla. Jaan vuosikirjojen artikkelit kategorioihin ja tarkastelen niiden teemojen muutosta pylväsdiagrammin avulla. Tutkin myös artikkeleja tarkastellessani niiden kirjoituskieliä ja artikkeleissa eniten painottuvia maita. Tämän jälkeen keskityn vuosikirjojen kirjoittajakuntaan tarkastelemalla heidän sukupuolijakautumaansa, mutta myös esittelemällä heidän taustojaan nostaen esiin heidän joukostaan esimerkkikirjoittajia. Pohdin tarkasteluni ohessa myös, ketkä eivät ole päässeet ääneen Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa.

Tämän jälkeen keskityn vuosikirjoissa esiteltävään Suomen ja arabimaiden väliseen kulttuuriyhteistyöhön tarkastelemalla yhdistyksen kulttuuriyhteistyöllisiä päämääriä ja niiden tuloksia vuosikirjojen artikkeleissa. Nostan esille esimerkiksi yhdistyksen kokoukset ja yhdistyksen ulkopuoliset tapahtumat, johon yhdistyksen jäsenet ovat voineet osallistua. Esittelen myös yhdistyksen ryhmämatkoja arabimaailmaan ja Suomen naapurimaihin, sekä yhdistyksen myöntämiä matkaraha-avustuksia arabimaailmasta kiinnostuneille opiskelijoille ja muille henkilöille. Viimeisenä esittelen Suomen ja arabimaiden virallisen kulttuuriyhteistyön tuloksia, jotka kiteytyvät Irakin ja Egyptin kanssa solmittuihin kulttuurisopimuksiin.

Lopuksi käsittelen yhdistyksen vuosikirjassa esiintyvää taloudellista yhteistyötä tarkastelemalla Suomen ja arabimaiden talouksia historiallisesta kontekstista, mutta myös kulttuurisen ymmärryksen tärkeää asemaa kaupankäynnissä. Esittelen myös vuosikirjassa esiintyvää kehitysyhteistyön tarkastelua TTT-sopimusten kautta, sekä suomalaisia rakennusyhtiöitä Suomalais-arabialaisen yhdistyksen tukijoina, että arabimaailman rakennuttajina. Päätän työni tarkastelemalla Marhaba vuosikirjoissa julkaistuja mainoksia, kuten niiden julkaisijoita, teemoja, kieltä ja kohderyhmiä. Viimeiseksi nostan tarkempaan tarkasteluuni esimerkkimainoksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Kovalainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.