University of Oulu

Putkivahvistimen toimintaperiaate

Saved in:
Author: Korhonen, Risto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204191583
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Korhonen, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä työ antaa katsauksen radioputkitekniikan nykyisiin oppimateriaaleihin, tarjoaa kevyen teoriakatsauksen putkivahvistintekniikkaan sekä analysoi valmiin SE/84 Braychera -putkivahvistimen kytkentää. Teoriaosuus on rajattu kattamaan vain esimerkkikytkennässä käytetyt tekniikat. Kytkennän analysointi painottuu etuasteen analysointiin, ja siitä analysoidaan jännitevahvistus, toimintapiste sekä ylä- ja alarajataajuudet. Työssä huomattiin, että putkitekniikan aikakaudella käytettyjä teorioita käytetään edelleen transistorivahvistimien kanssa.

Operating principle of a valve amplifier

Abstract

This work provides an overview of current learning materials in radio tube technology, provides a brief theoretical overview of tube amplifier principles, and analyzes the circuit of SE/84 Braychera tube amplifier. The theoretical part of the work is limited to cover only the techniques used in the example circuit. The analysis of the circuit focuses on the preamplifier, and it covers the voltage gain, the operating point and the upper and lower limit frequencies. It was also noticed that many theorems that were used with tube amplifiers are still being used with transistor amplifiers.

see all

Subjects:
Copyright information: © Risto Korhonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/