University of Oulu

Sekukinumabin käyttö psoriaasin hoidossa

Saved in:
Author: Lonkila, Julius1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204191595
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lonkila, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Other thesis
Tutor: Huilaja, Laura
Reviewer: Tasanen-Määttä, Kaisa
Huilaja, Laura
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää sekukinumabin käyttöä ihopsoriaasin hoidossa tavanomaisesta poikkeavalla annostuksella. Kirjallisuuskatsausta varten tutustuin aiheesta julkaistuun tutkimustietoon. Tietoa kerättiin sekä kotimaisista että kansainvälisistä julkaisuista käyttämällä kansainvälisiä hakukoneita ja viitetietokantoja kuten Google Scholar ja PubMed. Tarkoitus oli selvittää, onko poikkeavalla annostuksella saavutettavissa parempi vaste ihopsoriaasin hoidossa, onko poikkeavalla annostuksella enemmän haittoja ja millaiset potilaat voisivat hyötyä sekukinumabin poikkeavasta annostuksesta. Tämän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi myös muita biologisia lääkkeitä, psoriaasin muuta hoitoa ja patomekanismia.

Sekukinumabin käytöstä poikkeavalla annostuksella ihopsoriaasin hoidossa on toistaiseksi julkaistu hyvin vähän tutkimustietoa. Aiheesta on julkaistu kaksi satunnaistettua vertailukoetta ja joitakin tapausselostuksia. Satunnaistetuissa vertailukokeissa sekukinumabin poikkeavalla annoksella on saatu viitteitä paremmasta vasteesta ihopsoriaasin hoidossa, mutta tulokset eivät ole olleet tilastollisesti merkitseviä. Toisessa satunnaistetussa vertailututkimuksessa poikkeavalla annostelulla saatiin myös viitteitä sen hyödystä painavammilla potilailla, mutta tämäkään tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Haittavaikutusten määrä ei lisääntynyt tutkimuksissa poikkeavalla annoksella. Tapausselostuksissa suurin osa potilaista hyötyi sekukinumabin poikkeavasta annoksesta.

Sekukinumabin poikkeava annos vaikuttaa tähän mennessä julkaistujen tutkimusten mukaan turvalliselta. On myös viitteitä siitä, että jotkin potilaat hyötyvät sekukinumabin poikkeavasta annoksesta ihopsoriaasin hoidossa. Tällaisia potilaita voisivat olla esimerkiksi ne, jotka eivät saa riittävää vastetta sekukinumabin tavanomaisella annoksella. Poikkeavan annoksen hyödyn osoittaminen vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julius Lonkila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/