University of Oulu

Smart factory benefits and specification for piloting

Saved in:
Author: Mäenpää, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201611
Language: English
Published: Oulu : A. Mäenpää, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
Reviewer: Liedes, Toni
Louhisalmi, Yrjö
Description:

Abstract

This thesis aims to build a base for the road towards a smart factory and gather information about the field by examining related technologies, requirements and challenges, and available solutions from Finnish providers. Through these examinations, occurring challenges in the reference location are highlighted and ideas to tackle these are proposed, most suitable technologies and use cases are described, and the pilot is designed around the most suitable solution. In addition, an overview of the factory is examined, and ongoing projects and suitable data gathering methods are described so that the current situation, development activities, and necessary methods for data gathering are known. To gather all this information, a literature review, survey, and straight contacts were made. A literature review was used for the examination of the key areas of the topic, a survey to examine the occurring challenges, and straight contacts to gather the information about the available solutions and production. Based on the findings, the pilot is designed, a roadmap of the future steps is proposed, and to conclude the topic achievable benefits and specification for the piloting are described. This research led to the conclusion that the current situation is at the Industry 3.0 stage and there are some challenges on the road toward the era of Industry 4.0. In addition, many solutions and technologies are already available, and some ongoing projects are related to these. Now is the time to make the vision clear and compile all the individual projects together and change the target towards building a smart factory.

Älykkään tehtaan hyödyt ja vaatimusmäärittely pilotoinnille

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena on rakentaa pohja älykkäälle tehtaalle ja sen pilotoinnille sekä kerryttää tietoa aihepiiristä. Pohjan rakentamisen keskiössä on aihepiiriin liittyvien teknologioiden, vaatimusten ja haasteiden sekä suomalaisten toimittajien tarjoamien ratkaisuiden tutkiminen. Tutkimusten pohjalta referenssikohteessa esiintyviä haasteita nostetaan esille ja niihin ehdotetaan ratkaisuja, sopivimpia teknologioita ja käyttökohteita esitellään ja pilotointi suunnitellaan sopivinta ratkaisua hyödyntäen. Näiden lisäksi tehtaan yleiskuvaa käydään läpi, aihepiiriin liittyviä meneillään olevia projekteja tarkastellaan ja sopivimpia datan keräysmentelmiä esitellään, jotta tehtaan tehtaan nykytila, meneillään olevat aihepiirin kehityshankkeet ja vaadittavat datan keräysmentelmät tiedetään. Näiden tietojen koostamiseksi hyödynnettiin kirjallisuuskatsausta, kyselyä sekä suoraa kontaktointia ratkaisujen tarjoajiin sekä tuotannon työnjohtajiin ja tuotannonsuunnittelijaan. Kirjallisuuskatsauksella hankittiin tietoa aihepiiristä ja siihen liittyvistä teknologioista, kyselyllä selvitettiin referenssikohteessa esiintyviä haasteita ja suoralla kontaktoinnilla hankittiin tietoa tarjolla olevista ratkaisuista ja tuotantoon liittyvistä asioista. Tulosten pohjalta suunnitellaan ratkaisun pilotointi, kehitetään tiekartta tulevista askelista ja tiivistetään saavutettavat hyödyt ja vaatimusmäärittely, jotta saavutetaan otsikon mukainen kokonaisuus. Tämä tutkimus on osoittanut, että tehtaan nykytila on teollisuus 3.0 tasolla ja matkalla kohti teollisuus 4.0 aikakautta haasteita tulee esiintymään. Lisäksi useita aihepiirin ratkaisuita ja teknologioita on jo tarjolla sekä osa meneillään olevista projekteista liittyy näihin. Nyt olisi hyvä aika kirkastaa visiota, yhdistää näitä yksittäisiä projekteja yhteen ja muuttaa kokonaisuuden suunta kohti älykkään tehtaan rakentamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Mäenpää, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/