University of Oulu

Tietoturvamenetelmät pilvipalveluissa

Saved in:
Author: Kinnunen, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201621
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kinnunen, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on esittää käyttäjälle pilvipalvelutyypit, pilvipalvelutasot, pilvipalveluihin liittyviä käytäntöjä, pilvipalveluiden tietoturvavaatimukset, kolme eri hyökkäystekniikkaa ja ratkaisuja näihin hyökkäyksiin. Pilviteknologia itsessään ei ole mikään varsinaisen uusi käsite, mutta viimeisen viidentoista vuoden aikana niiden käyttö on yleistynyt huomattavasti. Pilvipalveluiden räjähdysmäinen suosion kasvu on pakottanut yritykset ajatelemaan IT-ratkaisujaan pilvipalvelut huomioon ottaen.

Tutkielman toinen luku käytetään tutkimusmenetelmien esittelyyn, jonka jälkeen luvussa kolme käydään läpi pilvipalvelut yleisesti. Aluksi esittelen eri pilvipalvelutyypit, joita onkolmea erilaista, julkinen, yksityinen ja hybridipilvi. Pilvipalvelutyyppien esittämisen jälkeen kerron pilvipalveluiden kolmesta eri pääluokasta, jotka ovat ohjelmistotaso (Software as a Service, SaaS), ohjelmistoalustataso (Platform as a Servicce, PaaS) jainfrastruktuuritaso (Infrastructure as a Service, IaaS). Luvussa neljä esitellään pilvipalveluiden tietoturvavaatimukset sekä yleisimmät tietoturvaongelmat, joita ovat SOAP-viestit, faktoroidut käyttöjärjestelmät ja virtuaalikoneen introspektio.

Tietoturvaongelmien jälkeen luvussa 5 esittelen pilvipalveluihin kohdistuvat yleisimmät hyökkäysmetodit joita ovat wrapping-hyökkäys, haittaohjelmainjektio ja tulvahyökkäys. Lisäksi lopussa esitellään näille kolmelle hyökkäystyypille joitakin mahdollisia ratkaisuja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Kinnunen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.