University of Oulu

Fiskaalinen dominanssi euroalueella ja Yhdysvalloissa

Saved in:
Author: Väyrynen, Matias1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201629
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Väyrynen, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pikkarainen, Pentti
Reviewer: Huikari, Sanna
Pikkarainen, Pentti
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on tarkastella fiskaalisen dominanssin olemassaoloa euroalueen ja Yhdysvaltain talousalueilla. Viimeaikaisen ekspansiivisen finanssipolitiikan ja löysän rahapolitiikan yhdistelmä on aiheuttanut huolen raha- ja finanssipolitiikan välisistä tosiasiallisista suhteista. Varsinkin kasvava julkisen velan määrä luo huolen rahapolitiikan itsenäisyydestä.

Tutkielman tarkoitus on tutkia julkisen velan vaikutusta rahapolitiikan indikaattoreihin. Tarkastelu suoritetaan erikseen sekä euroalueen että Yhdysvaltojen osalta. Tutkielmassa tarkastellaan myös euroalueen ja Yhdysvaltojen talousalueiden yleistä kehitystä, julkista taloutta ja keskuspankkien toimia.

Ekonometrinen malli perustuu laajennettuun Taylor-sääntöön, jossa rahapolitiikkaa selitetään inflaatiolla, tuotantokuilulla ja julkisella velalla. Euroalueen osalta julkista velkaa kuvaa Italian julkinen velka. Ekonometrisessä mallissa muuttujien välistä pitkän aikavälin riippuvaisuutta tarkastellaan raja-arvotestauksella ja autoregressiivisellä jakautuneiden viipeiden mallilla (autoregressive distributed lag -malli, ARDL-malli). Estimoinnissa testataan sekä pitkän että lyhyen aikavälin riippuvaisuuksia.

Euroalueella Italian julkisen velan pitkän aikavälin vaikutusta ohjauskorkoihin ja lyhyeen markkinakorkoon ei voitu varmistaa, muttei myöskään poissulkea. Pitkän aikavälin vaikutus varjokorkoon ja taseen kokoon voitiin sulkea pois. Lyhyellä aikavälillä Italian julkisen velan määrällä ei ollut fiskaalisen dominanssin teorian mukaista vaikutusta rahapolitiikkaan.

Yhdysvalloissa julkisen velan pitkän aikavälin vaikutus ohjauskorkoon ja taseen kokoon voitiin sulkea pois. Vaikutusta varjokorkoon ei voitu varmistaa eikä poissulkea. Lyhyellä aikavälillä Yhdysvaltain julkisen velan määrällä oli vaikutusta varjokorkoon ja FED:n taseen kokoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matias Väyrynen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/