University of Oulu

Successful participatory design with children

Saved in:
Author: Rinnasto, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204221666
Language: English
Published: Oulu : I. Rinnasto, 2022
Publish Date: 2022-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

In this study I presented findings made from previous research regarding participatory design and children. Human computer interaction field has long led the discussion around participatory design method; hence it has been implied into different participating groups such like children. Technology gives possibilities for user, and it has invaded almost everyone’s daily lives. Children are a minor user group and for adults working in the professional titles, motivation to empower children to participate in the design process of creating new technologies needs to be highlighted.

Many principles, methods and approaches to participatory design exist and children can be part of the design process through multiple roles. Yet, it needs to be taken into consideration that not all techniques of participatory design that fit for adult participants fit the need of children. In this literature review scientific articles are gathered to find out good practises and methods that help empower children as participants.

Onnistunut osallistava suunnittelu lasten kanssa

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa esittelen aikaisempien tutkimusten löydöksiä, jotka käsittelevät osallistavaa suunnittelua ja lapsia. Ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta tutkiva tieteenala on pitkään johtanut keskustelua osallistavan suunnittelun ympärille. Osallistujaryhmiä on useita erilaisia, myös lapsista koostuvia, joiden käyttöön osallistavan suunnittelun metodeja implementoidaan. Teknologia antaa mahdollisuuksia käyttäjälle ja se on osana lähes jokaisen päivittäistä elämää. Lapset kuuluvat käyttäjäryhmänä vähemmistöön ja täten on korostettava tärkeyttä motivoida aikuisia — jotka ammattilaisina suunnittelevat teknologioita lapsille — voimaannuttamaan lapsia osallistamalla heitä teknologian suunnitteluprosessiin.

Osallistavassa suunnittelussa on useita metodeja, lähestymistapoja ja periaatteita ja lapsi pystyy olemaan osana suunnitteluprosessia useammassa kuin yhdessä roolissa. Tästä huolimatta on syytä ottaa huomioon, ettei kaikki osallistavan suunnittelun tekniikat, jotka soveltuvat aikuisista koostuvan osallistujaryhmän käyttöön, sovi lapsista koostuvien osallistujaryhmien käyttöön. Tämä kirjallisuus katsaus kokoaa yhteen tieteellisiä artikkeleita, jotka esittelevät hyviä käytäntöjä ja metodeja tukemaan osallistavaa suunnittelua lasten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Rinnasto, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/