University of Oulu

Hybridivoimansiirtojärjestelmät raskaissa ajoneuvoissa ja työkoneissa

Saved in:
Author: Huhtala, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204261697
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Huhtala, 2022
Publish Date: 2022-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on perehtyä laaja-alaisesti raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden hybridijärjestelmiin. Työn tarkoituksena on avata lukijalle hybridijärjestelmiin liittyvää termistöä ja jaottelua työkoneiden näkökulmasta. Lisäksi työssä pyritään tarjoamaan esimerkkejä kaikista työssä mainittavista hybridijärjestelmistä.

Hybridivoimanlähteitä tutkittiin kirjallisuuskatsauksilla ja lähdemateriaalina käytettiin kirja-, ja verkkolähteitä. Kirjallisuuden ja verkkolähteiden avulla hybridivoimansiirtojärjestelmiin liittyvää termistöä ja jaottelutapaa koottiin yhteen, keskittyen eritoten raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden hybridiratkaisuihin. Tutkimuksessa havaitaan työkoneisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin liittyvien hybridiratkaisujen jaottelun olevan monimutkaista, sillä hybridivoimalähde antaa useita erilaisia mahdollisuuksia voimansiirron suunnitteluun. Hybridivoimanlähteitä vertailtiin toisiinsa ja vertailua tehtiin myös hybridikoneen ja vastaavan polttomoottoriajoneuvon välillä. Tämä kandidaatintyö on laaja katsaus erilaisista hybridivoimansiirtojärjestelmistä raskaissa ajoneuvoissa ja työkoneissa kuitenkaan perehtymättä kovin syvällisesti tiettyyn järjestelmään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Huhtala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/