University of Oulu

Neuroverkot jatkuvatoimisessa sellunkeittoprosessissa

Saved in:
Author: Niemelä, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204261705
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Niemelä, 2022
Publish Date: 2022-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua neuroverkkoihin ja siihen, miten niitä voidaan hyödyntää jatkuvatoimisessa sellunkeittoprosessissa. Työssä kerrotaan aluksi pääpiirteissään sellunkeittoprosessista ja sen merkityksestä. Prosessi käydään läpi vaihe vaiheelta hyvin tiivistetyllä tasolla. Sen jälkeen työssä avataan keinotekoisten neuroverkkojen käsitettä, rakennetta sekä toimintaa yksinkertaistetulla tasolla menemättä liikaa niiden matemaattiseen perustaan. Lopuksi työssä perehdytään verkkojen käyttömahdollisuuksiin kyseiseen prosessiin liittyen. Keinotekoisen neuroverkon voidaan katsoa olevan biologista neuroverkkoa jäljittelevä järjestelmä, joka perustuu kuitenkin puhtaasti laskentaan ilman minkäänlaista tietoisuutta. Kyseiset järjestelmät ovat suuresta potentiaalistaan huolimatta vielä hyvin harvinaisia prosessitarkoituksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Niemelä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/