University of Oulu

Benchmark-reaktorin simulointi

Saved in:
Author: Lievetmursu, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204261706
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lievetmursu, 2022
Publish Date: 2022-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä työ käsittelee jatkuvatoimista Benchmark-sekoitusreaktoria, ja sen tavoitteena on rakentaa reaktorista simulaattori. Työn kirjallisessa osuudessa tutustutaan tasemallinnukseen ja reaktorityyppeihin. Työn kokeellisessa osuudessa rakennetaan tutkittavan prosessin dynaaminen simulaattori ja simuloidaan jatkuvatoimista Benchmark-sekoitusreaktoria. Simulaattori toteutettiin Simulink®-ympäristössä. Sen avulla voidaan simuloida ja tutkia reaktorin sekä reaktorissa tapahtuvan reaktion käyttäytymistä. Työssä simulaattorilla suoritettiin herkkyysanalyysi, jonka avulla saatiin selvitettyä vuorovaikutuksia yksittäisten tulo- ja lähtömuuttujien välille. Yleisesti työn Simulink®-mallia voidaan hyödyntää Benchmark-reaktorin tutkimiseen ja herkkyysanalyysin tuloksia voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi saannon optimointia ajatellen. Prosessin sekä simulaattorin esittely toimivat esimerkkinä simulaattorin rakentamisesta kemialliseen prosessiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Lievetmursu, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/