University of Oulu

Uuden yksityistielain vaikutukset tiekuntien toimintaan

Saved in:
Author: Junttila, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204261721
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Junttila, 2022
Publish Date: 2022-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin uuden yksityistielain vaikutuksia tiekuntien toimintaan. Uusi yksityistielaki astui voimaan tammikuussa 2019 korvaten vanhan vuodelta 1963 olleen yksityistielain. Lakiuudistuksen myötä tiekuntien toimintaa jouduttiin muuttamaan joiltain osin.

Uuden yksityistielain vaikutuksia tiekuntien toimintaan selvitettiin kirjallisuustutkimuksena vertaamalla uutta yksityistielakia vanhaan yksityistielakiin. Lisäksi muutoksia tutkittiin suorittamalla media-analyysi yksityistielakiin liittyvästä uutisoinnista ja kirjoituksista eri medioissa sekä haastattelemalla uuden yksityistielain kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Tämän tutkimuksen maantieteellisenä rajauksena oli Pohjois-Suomi.

Suoritettujen kirjallisuustutkimuksen, media-analyysin ja haastattelujen perusteella uuden yksityistielain merkittävimmiksi vaikutuksiksi tunnistettiin muuttunut riitatilanteiden käsittelyprosessi sekä tiekuntien vastuun lisääntyminen. Yksityistielakimuutoksen myötä kunnan ja valtion yksityisteille myöntämien avustusten muuttuneet myöntökriteerit ovat aiheuttaneet erittäin paljon keskustelua eri medioissa. Tutkimuksessa havaittiin uuden yksityistielain seurauksena lakkautettujen kuntien tielautakuntien olleen tarpeellisia yksityistieasioita käsitteleviä toimijoita ja saman tapaisille organisaatioille olevan tarvetta myös uuden lain astuttua voimaan.

Tämän tutkimuksen maantieteellisenä rajauksena oli Pohjois-Suomi, eivätkä tulokset edusta koko valtakunnan tasoa. Koko valtakunnan kattavaa tutkimusta uuden yksityistielain vaikutuksista tiekuntien toimintaan ei ole vielä suoritettu. Tällainen tutkimus on tärkeä, jotta uuden yksityistielain mahdolliset, vielä tunnistamattomat epäkohdat saataisiin selvitettyä. Tämän tutkimuksen tulokset voivat toimia lähtötietoina koko valtakunnan kattavan tutkimuksen toteuttamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Junttila, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.