University of Oulu

Sähköautojen akkujen kiertotalouden liiketoimintamallit

Saved in:
Author: Oksanen, Ilari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204271730
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Oksanen, 2022
Publish Date: 2022-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Liikenteen sähköistyessä, sähköautoissa käytettävien litiumioniakkujen määrä on lisääntynyt. Litiumioniakkuihin liittyy kuitenkin haasteita, kuten ympäristövaikutukset ja epävarmuustekijät raaka-aineisiin liittyen. Näiden haasteiden lisäksi tulevaisuudessa huomattava määrä litiumioniakkuja poistuu sähköautokäytöstä. Kiertotalous pyrkii vastaamaan näihin litiumioniakkujen haasteisiin hyödyntämällä akkuja uudelleen alkuperäisen käyttötarkoituksen jälkeen. Työn tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, mitkä ovat kiertotalouden vaihtoehdot käytetyille litiumioniakuille ja etenkin, miten näiden avulla voidaan tehdä liiketoimintaa. Lisäksi työssä muodostetaan kuvaus litiumioniakkujen kiertotalouden nykytilanteesta Suomessa.

Tutkimuksessa selvisi, että liiketoimintamallit litiumioniakkujen kiertotaloudelle ovat: akkujen uudelleenkäyttö sähköautoissa kunnostamisen tai uudelleenvalmistamisen kautta, akkujen uudelleenkäyttö muissa sovelluksissa kunnostamisen tai muuntamisen kautta, ja materiaalien talteenotto kierrättämisen kautta. Lisäksi työssä tunnistettiin kahdeksan suomalaista yritystä ja organisaatiota, joiden toiminnassa korostuu litiumioniakkujen kiertotalous.

Työ tarjoaa kattavan kuvauksen litiumioniakkujen kiertotalouden nykytilanteesta sekä yleisellä tasolla että Suomessa liiketoiminnan näkökulmaa painottaen.

Circular business models for electric vehicle batteries

Abstract

As traffic has electrified, the number of lithium-ion batteries used in electric cars has increased. However, lithium-ion batteries are subject to challenges such as environmental concerns and uncertainties regarding raw materials. In addition to these challenges, a significant number of lithium-ion batteries of electric vehicles will reach the end of first life in the future. The circular economy seeks to address these challenges of lithium-ion batteries by reusing the batteries after initial use. The aim of the work is through a literature review to find out from the business perspective what are the circular options for used lithium-ion batteries. In addition, the work provides a description of the current situation of the circular economy of lithium-ion batteries in Finland.

The study found out that business models for the circular economy of lithium-ion batteries are reuse in electric cars through refurbishing or remanufacturing, reuse in other applications through refurbishing or upgrading, and recovery of materials through recycling. In addition, eight Finnish companies and organizations were identified in the work, whose activities are closely related to the circular economy of lithium-ion batteries.

The work provides a comprehensive description of the current situation of the circular economy of lithium-ion batteries both at a general level and in Finland, with an emphasis on the business perspective.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilari Oksanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/