University of Oulu

Susi (Canis lupus) Suomessa : sen aiheuttamat koiravahingot ja niiden ennaltaehkäisy

Saved in:
Author: Laitala, Mila1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204271731
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laitala, 2022
Publish Date: 2022-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Susipopulaatio Suomessa on melko pieni, mutta se on kasvanut viime vuosikymmenien aikana. Kannan kasvuun on vaikuttanut uudistettu metsästyslaki, joka tekee susista suojeltuja riistaeläimiä. Kannan kasvun myötä myös susien aiheuttamat koiravahingot ovat lisääntyneet maassamme. Perehdyn työssäni tieteellisen kirjallisuuden kautta Suomen susipopulaatioon, suden ja ihmisen suhteeseen sekä tapahtuvien koiravahinkojen laatuun ja ennalta ennaltaehkäisyyn. Tutkimuskysymyksiäni ovat 1) Miten Suomen susikanta on kehittynyt ja millä menetelmillä sitä seurataan? 2) Minkälainen on ihmisen ja suden suhde? 3) Miksi koiravahinkoja tapahtuu? 4) Miten koiravahinkoja ennaltaehkäistään Suomessa?

Suomen susipopulaatio on yhä erittäin uhanalainen, mutta populaation kasvaessa se on 2000-luvun aikana levittäytynyt itärajan tuntumasta myös Länsi-Suomeen sekä lähemmäs Pohjois-Suomea. Suomen susipopulaation kehitystä seurataan pääosin vapaaehtoisten tekemien havaintojen avulla. Lisäksi luonnonvarakeskuksessa seurattu GPS-pannoitettuja susia, mutta pannoitustoiminta on nykyisin keskeytetty. Riistakameroiden ja DNA-analyysien avulla voidaan kerätä tietoa susilaumoista, niiden yksilöiden vähimmäismäärästä sekä susien terveyden tilasta.

Suden ja ihmisen suhde on melko negatiivinen. Sudet aiheuttavat ihmisissä pelon ja turvattomuuden tunteita. Ongelmat susien kanssa ovat yleisiä erityisesti alueilla, johon sudet ovat vasta viime vuosikymmeninä levittäytyneet. Erityisesti metsästäjät ovat konfliktissa susien kanssa, sillä metsästyskoirat ovat alttiita susien hyökkäyksille. Metsästyskoiran menetys susille aiheuttaa turhautumista sekä huolta ja saattaa provosoida susien laittomaan tappamiseen. Susien laiton tappaminen onkin tutkittu olevan melko yleinen susien kuolinsyy.

Koiravahinkoja tapahtuu yleisimmin metsästystilanteissa ja susi hyökätessään lähes aina tappaa koiran. Suomessa susi tappaa keskimäärin 38 koiraa vuodessa ja koiravahingot sijoittuvat lähinnä syksyn kuukausille. Koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn voidaan hyödyntää lähempänä omistajaa toimivia koirarotuja, GPS-pantoja koirien liikkeiden tarkempaa seurantaa varten, vapaaehtoisten merkitsemien havaintojen seuraamista sekä erilaisia suojavarusteita koiralle, kuten susiliivejä, -kelloja ja vilkkuvia valoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mila Laitala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.