University of Oulu

Biokatalyysi orgaanisessa synteesissä

Saved in:
Author: Ahola, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204271735
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ahola, 2022
Publish Date: 2022-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdytään biokatalyyttien käyttöön orgaanisessa synteesissä ja erityisesti havainnollistetaan C-C-sidosten entsymaattista muodostumista. Lisäksi työssä käydään läpi biokatalyyttien käyttöä teollisessa mittakaavassa ja kuinka erilaiset entsymaattiset reaktiot on optimoitu toimimaan halutulla tavalla, jotta saadaan kustannustehokas teollisuuteen valmis biokatalyyttinen prosessi.

Biokatalyysistä on tullut vakiintunut vaihtoehto perinteisille kemiallisille prosesseille. Entsyymien korkea selektiivisyys sekä niiden kyky katalysoida reaktioita miedoissa olosuhteissa, ovat kannustaneet niiden käyttöönottoon teollisuudessa. Monia biokatalyyttisiä prosesseja on toteutettu useilla kemian-, lääke-, maatalous- ja elintarviketeollisuuden aloilla. Entsyymien erilaiset immobilisointmenetelmät tuovat myös useita etuja niiden käyttöön teollisuudessa, jotka pääasiallisesti liittyvät entsyymien parempaan talteenottoon ja kierrätykseen.

Hiili-hiili sidosten muodostuminen orgaanisen synteesin keinoin on avainasemassa orgaanisessa synteesissä ja aktiiviset C-C sidosten entsymaattiseen muodostumiseen liittyvät biokatalyytit ovat olleet kiinnostuksen kohteena jo kauan. Tässä tutkielmassa perehdytään erityisesti lyaasien ja oksidoreduktaasien käyttöön C-C-sidosten muodostumisessa, sekä havainnollistetaan niiden toimintamekanismeja sekä ominaisuuksia. Tuloksista voidaan huomata, että selektiivisyydeltään biokatalyytit ja erityisesti C-C-sidosten muodostumiseen osallistuvat entsyymit ovat erinomaisia, mutta laajemman teollisuuskäytön hidasteena on kuitenkin niiden vaihteleva stabiilisuus ja kapea valikoima käyttövalmiita biokatalyyttejä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Ahola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/