University of Oulu

Kitaroiden efektilaitteiden toiminta

Saved in:
Author: Weman, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204301761
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Weman, 2022
Publish Date: 2022-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tarkastellaan kitaroiden efektilaitteiden toimintaa. Työ keskittyy enemmän analogisten efektien toimintaan, joilla sähkökitarasta saatavaa signaalia voidaan muokata, mutta digitaalisia vaihtoehtoja käydään myös teorian kannalta läpi. Lopussa tarkastellaan muutamaa efektipedaalia tarkemmin.

Tutkittavat efektit ovat wah-wah, distortion, overdrive, phaser, flanger, chorus, delay ja reverb. Efektejä tutkitaan signaalin näkökulmasta: millainen on efektin tekemä muokkaus signaaliin, miten muokkaus tapahtuu ja mikä on elektroninen piiri, joka mahdollistaa kyseisen muokkauksen. Efektilaitteita tarkastellaan LTspice XVII -simulointiohjelman avulla.

The function of guitars’ effect devices

Abstract

In this thesis the function of guitars’ effect devices is examined. This thesis focuses more on the analogue effects, that are used to modify the signal that comes from an electric guitar, but digital alternatives are also studied in theory’s perspective. Lastly, a few effects pedals are examined in more detail.

The studied effects are wah-wah, distortion, overdrive, phaser, flanger, chorus, delay, and reverb. The effects are inspected from the signal’s perspective: what is the modification made by the effect, how the modification occurs and what is the electric circuit that performs the modification. The effects units are explored with the help of LTspice XVII simulation program.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Weman, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/